Utsendinger

Wycliffe har omlag 20 utsendinger som jobber i
oversettelsesprosjekter i land i Afrika, Asia, Oseania og Latin-Amerika. Å oversette Bibelen er en viktig del av det å nå alle folkeslag med evangeliet om Jesus. Våre utsendinger jobber for at alle skal bli kjent med Jesus gjennom Bibelen på sine språk. 

Kartoversikt

I Wycliffe har vi for tiden rundt 20 utsendinger. I noen av prosjektene jobber vi med folkegrupper der kristne forfølges for sin tro. Her navngir vi verken folket eller involverte grunnet sikkerhet. Det som er markert rødt på kartet under viser delene av verden våre utsendinger jobber. Du kan trykke på kartet eller bla ned for å se våre prosjekter og utsendinger fra Wycliffe.

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Scroll to Top