til alle hjerter, alle språk

Bibeloversettelse

Engasjer deg
Wycliffe Wycliffe

Hvorfor bibeloversettelse?

Gjennom Bibelen blir vi kjent med Gud og hans kjærlighet for alle mennesker. Vi lærer at Gud oppsøker oss, tilgir synd, og er tilstede i våre liv. Vi blir rett og slett forvandlet av Guds Ord!

I Wycliffe mener vi at alle, uansett etnisitet og språk, burde ha tilgang til Bibelen på sine egne språk. Ingen skulle behøve å lære seg et fremmed språk for å få tilgang til det Bibelen formidler.

Når Bibelen blir oversatt til et nytt språk, er det som om Jesus blir født blant en ny folkegruppe. Han er ikke lenger en fremmed! Og når mennesker blir kjent med Gud, kan familier og samfunn bli forvandlet.

Mye arbeid er allerede gjort, men fortsatt mangler 1 av 5 mennesker i verden hele Bibelen på sitt eget morsmål. Derfor fortsetter vi arbeidet for at alle skal ha tilgang til Bibelen på språk de forstår.

Vil du gå?

Les mer om hvordan du kan bli utsending med Wycliffe