La alle bli kjent med Jesus gjennom Bibelen på sine språk!

Hvorfor bibeloversettelse?

I Wycliffe mener vi at alle, uansett etnisitet og språk, burde ha tilgang til Bibelen på sine egne språk. Ingen skulle behøve å lære seg et fremmed språk for å få tilgang til det Bibelen formidler. Når Bibelen blir oversatt til et nytt språk, er det som om Jesus blir født blant en ny folkegruppe. Han er ikke lenger en fremmed! Og når mennesker blir kjent med Gud, kan familier og samfunn bli forvandlet.

Gjennom Bibelen blir vi kjent med Gud og hans kjærlighet for alle mennesker. Vi lærer at Gud oppsøker oss, tilgir synd, og er tilstede i våre liv. Vi blir rett og slett forvandlet av Guds Ord!

Mye arbeid er allerede gjort, men fremdeles mangler 1 av 5 mennesker i verden hele Bibelen på sitt eget morsmål. Derfor fortsetter vi arbeidet for at alle skal ha tilgang til Bibelen på språk de forstår.

Bibeloversettelse til alle folk og alle språk!

Ordet skaper tro

En dag kom to bibeloversettere på besøk til Rashmis landsby. De hadde med seg bibeltekster på folkets eget språk. Dette ble Rashmis første møte med Jesus!

Er du interessert i bibeloversettelsesarbeid?

Les mer om hva slags kompetanse vi ser etter.
Scroll to Top