Om Wycliffe Norge

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon, tilsluttet Wycliffe Global Alliance. I overkant av 100 organisasjoner utgjør dette fellesskapet. Globalt er Wycliffe involvert i over 2600 bibeloversettelsesprosjekter i dag.

Wycliffe Norge har 20 utsendinger engasjert i språkutvikling og bibeloversettelse i flere folkegrupper. Organisasjonen samarbeider med andre misjonsorganisasjoner, menigheter og støttegrupper om utsendelse av personell.

Wycliffes arbeid dreier seg om hele mennesket; en åndelig dimensjon gjennom bibeloversettelse, og en menneskelig og diakonal dimensjon gjennom det språkvitenskapelige og bistandsmessige arbeidet. 

Vårt arbeid

I Wycliffe mener vi at alle, uansett etnisitet og språk, burde ha tilgang til Bibelen på sine egne språk. Vi er opptatt av å ha god kvalitet på alt vi gjør, slik at Bibelen kommuniserer klart og naturlig på språket det blir oversatt til. Wycliffe sine prosjekter innebærer ofte utvikling av skriftspråk, lese- og skriveopplæring, og styrking av folks rettigheter, identitet og kultur, i tillegg til bibeloversettelse.

Wycliffes arbeid utføres i samarbeid med lokale og internasjonale samarbeidspartnere. I samarbeid med Norad støtter Wycliffe Norge også bistandsprosjekter i Etiopia.

Organisering

HOVEDKONTOR

Wycliffe Norges hovedkontor ligger i Oslo med fem ansatte. I tillegg har vi om lag 20 utsendinger som jobber i oversettelsesprosjekter i land i Afrika, Asia, Oseania og Latin-Amerika. 

SAMARBEID

Wycliffe er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon, det vil si at vårt arbeid skjer på tvers av kirkesamfunn og kirketilhørighet. Vi har et tett samarbeid med en rekke organisasjoner og kirker i Norge og utlandet. Flere av våre utsendinger er utsendt i samarbeid med andre organisasjoner. Det er også mange kirker og organisasjoner som støtter arbeidet økonomisk og med forbønn.

STYRET

Pr. juni 2023. Wycliffes avholder årsmøte hvert år innen utgangen av juni, og styret velges av årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer, det vil si, alle som har tegnet medlemskap, samt ansatte, utsendinger og styremedlemmer. Årsmøtet velger 5-7 representanter for to år om gangen, mens det velges inntil 2 styremedlemmer av og blant ansatte og utsendinger for ett år om gangen. Styret konstituerer seg selv og møtes 4-5 ganger hvert år. Styret tilsetter daglig leder, og daglig leder rapporterer til styret. Årsmøtet velger også valgkomité og revisor. (Ref. Wycliffes vedtekter for flere detaljer.) 

John Vidar Larring — Styreleder
Marianne Synnes Braseth — Nestleder
Geir Edvin Frøen
Solvår Ask Isene
Nate Roaldsnes — Ansattes og utsendingenes representant
Hillebrand Dijkstra — Ansattes og utsendingenes representant
Svend Ole Kvilesjø
Ragnar Sagdahl 
Grete Haukelid Frøen 

ANSATTE

Agnes Lid

Daglig leder
agnes.lid@wycliffe.no

Svein Martin Lid

Økonomileder
svein.lid@wycliffe.no

Nate Roaldsnes

Prosjektrådgiver
nathan.roaldsnes@wycliffe.no

Elisabeth Berg

Informasjonsrådgiver
elisabeth.berg@wycliffe.no

Mari Jelmert

Personal- og informasjonskoordinator
mari.jelmert@wycliffe.no

Vedtekter

Les mer om Wycliffes vedtekter her. Våre vedtekter ble oppdatert og vedtatt ved årsmøtet 24.04.2024

Slik jobber vi

Wycliffes formål er å bidra til at bibeloversettelse, lese- og skriveopplæring, språkforskning og relatert utviklingsarbeid finner sted blant folkegrupper som har behov for det. Alle, uansett etnisitet og språk, burde ha Bibelen oversatt til sine egne språk. Ingen burde behøve å lære seg et annet språk for å få tilgang til det Bibelen formidler!

Bibeloversettelse er en helhetlig prosess som tar mange år og påvirker mange deler av samfunnet. Ingen prosjekter er like, og våre utsendinger har forskjellige roller, men her er noe av det vi jobber med i et typisk prosjekt:

Det beste er når bibeloversettelse involverer lokalsamfunnet. Det er viktig å samarbeide med ulike ledere og på tvers av kirker. Så langt det er mulig, jobber vi for lokalt eierskap i alt vi gjør.​

Det koster penger å oversette Bibelen. Mange av språkgruppene vi jobber med er fattige og marginaliserte, og de trenger økonomisk støtte utenfra. Finansiering av arbeid er derfor en viktig oppgave. Over tid kan språkutvikling bidra til økonomisk fremgang, så fattigdomsbekjempelse er gjerne en av ringvirkningene til et språkprosjekt. Når du gir en gave til Wycliffe, gjør du det mulig for flere mennesker å høre om Guds kjærlighet på eget språk.​

Før oversettelse av Bibelen kan komme i gang, må det samles inn data om språkene i området, og faktorer som vil påvirke prosjektet. Er det behov for en bibel på dette språket? Hvor mange dialekter finnes det? Er allerede et skriftspråk i bruk?​
 

Et typisk oversettelsesteam består av en eller flere oversettere fra språkgruppen og en oversettelsesrådgiver. Noen team har tett oppfølging fra rådgivere eller konsulenter, mens andre jobber for det meste selvstendig. Mange av våre utsendinger fungerer som oversettelsesrådgivere.

Før oversettelsesteamet kan oversette en tekst, må de tolke teksten og forsøke å forstå hva den betyr. Derfor er det er viktig at oversetterne er opplært i bibelfortolkning, oversettelsesprinsipper og riktig bruk av hjelpemidler. Det er viktig at teamet har assistanse av en oversettelsesrådgiver som har studert gresk eller hebraisk.

Etter at teamet har drøftet meningen i teksten, kan oversetterne skrive et førsteutkast til oversettelse. Teamet må som regel bearbeide utkastene mange ganger før oversettelsen er ferdigstilt. Etter at teamet har skrevet utkast til en hel bibelbok, går de gjennom hele boken og redigerer sammen. De sjekker at meningen ble riktig, og at de har brukt ord og uttrykk konsekvent. For å sikre at de har klart å få riktig mening fram i oversettelsen, leser teamet alltid teksten høyt for andre fra språkgruppen og snakker om den. Hvis teksten misforstås, må den redigeres slik at riktig budskap blir tydelig. Testgruppen kan også foreslå bedre ordvalg.​

Oversettelsesteamet og en ekstern konsulent går alltid gjennom oversettelsen sammen for å sjekke at den stemmer med grunnteksten. For å bli oversettelseskonsulent må man ha lang erfaring med bibeloversettelse og følge internasjonale kriterier for å kunne gjennomgå og kontrollere bibeltekster. Noen av våre utsendinger håper med tiden å bli godkjent som oversettelseskonsulenter.

Etter at teksten er godkjent av konsulent, kan teksten publiseres. I vår tid, blir de fleste tekster publisert digitalt først. Da blir de tilgjengelige på mobilapper og via internett. I tillegg blir det trykket bøker. Trykkeprosessen er ofte tidkrevende, der trykkeriet og oversettelsesteamet må samarbeide om korrektur, fotnoter, overskrifter osv. Ofte legges det inn illustrasjoner for å hjelpe leseren.​

Så snart en bibeldel er ferdig, blir det oppfordret til bibelbruk. Man kan utarbeide bibelstudiemateriell, skrive og spille inn sanger basert på bibeltekster, lage og distribuere radioprogram eller videoer, eller finne andre kreative måter å bruke Bibelen på. Noen av våre utsendinger jobber med bibelbruk.

Det er fortsatt mange språk i verden som ikke har en skriftlig tradisjon. Da analyserer en lingvist språklydene og samarbeider med språkgruppen om å lage alfabet og skriveregler. Noen av våre utsendinger er lingvister som jobber med dette.​

Bibeltekstene spilles inn som lydfiler av en lydtekniker og distribueres på minnekort, i app eller på bibelavspiller. Oversettelser til tegnspråk spilles inn som video. Ofte lages det sanger, filmsnutter eller radioprogram med kristne budskap. 

Bibel-apper gjør at bibeltekster kan distribueres som tekst og lyd så snart de er ferdig, uten å vente på papirutgaven. Målet er å gjøre Bibelen lett tilgjengelig på alle språk og format, slik at alle kan bli kjent med Gud.​

Skroll til toppen