Elfenbenskysten: Mahou-språket

Olav Brennsæter og familien bor i Elfenbenskysten. Han er ansatt av NLM og jobber med bibeloversettelse til mahou-språket.

Det er få kristne blant mahou-folket, og få kirker som bruker mahou-språket. For at flere mahouer skal forstå håpet som Jesus gir, må de få høre evangeliet på eget språk. Prosjektet går ut på å oversette Det nye testamentet og Salmenes bok.

Fakta

Område:Vest-Afrika
Folkegruppe:Mahou
Språk:Mahou
Befolkningsstørrelse:300.000 (2012)
Samarbeid:NLM og Wycliffe Norge
Utsending:Olav Brennsæter

Gi en gave til prosjektet

Bankkonto 3000.15.45546
Vipps: 520 000
Husk å merke gaven med «Brennsæter»

Status 2022

Olav jobber med å lære mahou-språket og å sette seg inn i hvordan språket fungerer. God språkanalyse er viktig for å få god kvalitet på oversettelsen. For to år siden ble skriftspråket revidert. Endringene har gjort det lettere for mahouene å lære å lese sitt eget språk. Samtidig har oversettelsesarbeidet stoppet litt opp, fordi oversetterteamet måtte jobbe gjennom de fire evangeliene på nytt.

En lokal pastor er med i oversettelsesteamet. Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en ekstern konsulent. Status nå:

  • Under konsulentsjekking: Kolosserne, Efeserne
  • Ferdig sjekket: Apostlenes gjerninger
  • Trykkes i løpet av 2021: Matteus, Markus, Lukas og Johannes

På skolen og i de fleste kirkene i området brukes bare fransk. Selv om mange mahouer snakker godt fransk, oppleves kristen tro som noe som er for «de andre» når alt er på fransk. Det har blitt laget noen hefter for lese- og skriveopplæring på mahou, og NLM samarbeider med den lokale kirken om å arrangere lese- og skrivekurs. Det er foreløpig ikke så mange som kan bruke skriftspråket, så opplæring vil være avgjørende for å kunne ta i bruk bibeloversettelsen.

Markus-evangeliet har blitt spilt inn som lydbok, og en i teamet lager radioprogram om Bibelen på mahou-språket. Disse er populære.

Noen blant mahou-folket har tatt i mot Jesus og latt seg døpe.
De fleste kirkene i området bruker bare fransk. Det er nå tre kirker som bruker mahou i gudstjenester.
Mahouene spiser blant annet ris og fiskesuppe.
Olav lærer mahou-språket for å kunne hjelpe oversettelsesteamet.
Scroll to Top