Elfenbenskysten: Mahou

Olav Brennsæter og familien bor i Elfenbenskysten. Han er ansatt av NLM og jobber med bibeloversettelse til mahou. 

Om prosjektet

Det er få kristne blant mahouene, og få kirker som bruker mahou-språket. For at flere skal forstå håpet som Jesus gir, må folk få høre evangeliet på eget språk. Prosjektet går ut på å oversette Det nye testamentet og Salmenes bok. 

Fakta

Oppdateringer

Status 2023

Olav jobber med å lære mahou-språket, og å sette seg inn i hvordan språket fungerer. God språkanalyse er viktig for å få god kvalitet på oversettelsen. For to år siden ble skriftspråket revidert. Endringene har gjort det lettere for mahouene å lære og lese sitt eget språk. Samtidig har oversettelsesarbeidet stoppet litt opp, fordi oversetterteamet måtte jobbe gjennom de fire evangeliene på nytt. 

En lokal pastor er med i oversettelsesteamet. Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en ekstern konsulent.

Status nå

Under konsulentsjekking — Kolosserne, Efeserne 
Ferdig sjekket — Apostlenes gjerninger 
Publisert
 Matteus, Markus, Lukas og Johannes 

På skolen og i de fleste kirkene i området brukes bare fransk. Selv om mange mahouer snakker fransk godt, oppleves kristen tro som noe som er for «de andre» når alt er på fransk. Det har blitt laget noen hefter for lese- og skriveopplæring på mahou, og NLM samarbeider med den lokale kirken for å arrangere lese- og skrivekurs. Det er foreløpig ikke så mange som kan bruke skriftspråket, så opplæring vil være avgjørende for å kunne ta i bruk bibeloversettelsen. 

Markusevangeliet er blitt spilt inn som lydbok, og en i teamet lager radioprogram om Bibelen på mahou. Disse er populære! 

Scroll to Top