Muntlig bibelfortelling

Oddmund Pettersen var tidligere koordinator for oversettelsesprosjekter i portugisisk-talende Afrika. Nå er han i rollen som rådgiver for muntlig bibelfortelling. 

Om prosjektet

Oddmund jobber som rådgiver for muntlig bibelfortelling (Oral Strategies Trainer). Muntlig bibelfortelling går ut på at historiene i Bibelen blir nøye utformet og innlært slik at de forblir tro imot Guds ord, for deretter å bli gjenfortalt på et naturlig, muntlig språk. Da kommer fortellingene i Bibelen mer til liv, i motsetning til å bare lese teksten. På engelsk heter det Oral Bible Storytelling (OBS). 

Gjennom muntlig bibelfortelling kan historiene fra Bibelen også deles mer diskret og trygt, for eksempel i områder der det å trykke Bibelen kan være risikofylt. Mange folkegrupper og kulturer er også muntlige kulturer og har ikke skriftspråk. Gjennom muntlig bibelfortelling kan disse gruppene høre evangeliet på det språket som ligger nærmest deres hjerte!

Vil du høre de kjente tekstene og fortellingene på en ny måte i din menighet eller bibelgruppe?

Oddmund har begynt som bibelforteller også på norsk og har vært i flere menigheter og noen husgrupper og delt bibelfortellinger i muntlig form. Han deler bibelfortellinger uten behov for tekst eller manus, for de er lært så grundig at de sitter trygt i minnet. Ta kontakt med Oddmund her for et samarbeid med din kirke eller gudstjeneste. 

Fakta

OPPDATERINGER

Status 2023

— I 2023 gikk Oddmund inn i en ny rolle som rådgiver for muntlig bibelfortelling (OBS). Det er nye oppgaver og utfordringer: Nytt team av rådgivere å samarbeide med, nye land og kollegaer, men nå vil hans utdanning innen oversettelse virkelig komme til nytte. 

— Oddmund fikk overført sine tidligere oppgaver til en ny koordinator for oversettelsesprosjektene i portugisisk-talende Afrika.

— På våren og høsten 2023 dro Oddmund på ulike kurs i USA for å lære mer om det å være rådgiver for muntlig bibelfortelling.

Ønsker du å melde deg på Oddmund sitt nyhetsbrev? Ta kontakt med oss her.

Start video
Skroll til toppen