Afrika

Oddmund Pettersen er leder for feltprosjekter for omtrent 14 språk i portugisisk-talende Afrika. Dette betyr at han veileder oversettelses-teamene og kobler dem til ressursene de trenger.

I dag tar mange språkgrupper selv initiativ til oversette Bibelen. Dette skjer særlig i områder hvor kirker allerede har vært etablert i noen tiår, og de lokale lederne ser at de trenger Guds ord på lokalspråket for at kristne skal vokse i troen og for å nå ut til flere. Oddmund sin oppgave er å hjelpe lokale initiativ sånn at de klarer å fullføre oversettelser av Bibelen.

Fakta

Område: Afrika
Land: São Tomé, Angola, Mosambik, Guinea-Bissau, Cape Verde
Språk i prosjektet: Angolar, Santome, Kabuverdianu, Lungie, Songo, Nyaneka-Mwila,
Sena, Bijago, Crioulo, Jubi-Riba, Junta Mon, Manjaku, Mansonka, Papel, m.fl.
Befolkningsstørrelse av folkegruppene i prosjektet: mer enn 6 million
Samarbeid: Wycliffe Norge, Seed Company
Utsending: Oddmund Pettersen

Status 2021

Oddmund jobber fra Norge. Kommunikasjon med oversettelses-teamene i fem land skjer via e-post, Skype og telefon, ved siden av jevnlige besøk til språkområdene for å følge opp de lokale oversetterne og organisasjonene som driver prosjektene. Fokuset er på å styrke lokale partnere så de kan fullføre oversettelser på en bærekraftig måte. De lokale partnere skal selv ta ansvar for planer, framgang, resultatet og til slutt distribusjonen og bruken av Bibelen.

Oddmund hjelper prosjektene på flere punkt, blant annet:

  • Planlegging: Hvor begynner man, hvordan legger man opp arbeidet, og hva er egentlig viktig for å lykkes? Oddmund hjelper lokale organisasjoner med å legge realistiske planer og finne løsninger for ulike utfordringer.
  • Kompetanse: Når man aldri har hatt bibel på morsmålet, er sannsynligheten liten for at det finnes mange som har opplæring innen oversettelse eller teologi. Så hvem skal lære opp oversetterne og slik sikre at oversettelsen blir god? Oddmund hjelper nye oversettere å få kursing og utdanning, og kobler dem opp mot erfarne oversettelseskonsulenter.
  • Økonomi: Hvordan skal man finansiere oversettelsesarbeidet? Mange minoritets-grupper mangler økonomiske ressurser. Oddmund kobler lokale organisasjoner sammen med givere sånn at arbeidet kan finne sted.
Flere av prosjektene Oddmund har veiledet har fullført Det nye testamentet, og i løpet av 2021 skal han begynne å jobbe med flere nye språkgrupper.
Start video

Oddmund har veiledet oversettelsesarbeid blant både angolar- og forro-språkene, som snakkes i São Tomé.

Mange kristne har ikke Bibelen på eget språk. Oddmund veileder lokale kirker som vil oversette Guds ord.
Det er viktig å bygge gjensidige tillitsforhold med bønn for hverandre og åpen dialog om utfordringer i arbeidet.
Fiske er viktig inntektskilde for flere av gruppene Oddmund jobber med.