Afrika

Oddmund Pettersen leder omtrent 15 oversettelsesprosjekter i portugisisk-talende Afrika. Hans rolle som leder er å veilede de forskjellige oversettelses-teamene og hjelpe dem slik at at de har det de trenger.

I dag tar mange språkgrupper selv initiativ til oversette Bibelen. Dette skjer særlig i områder der det allerede finnes kiker. Prester og pastorer ser at det er et behov for Bibelen på folkets eget språk for at de kristne skal kunne vokse i troen og for å nå ut til flere. 

Oddmund leder slike lokale initiativ, og veileder team så de klarer å fullføre oversettelser av Bibelen.

Fakta

Område:Afrika
Land:São Tomé, Angola, Mosambik, Guinea-Bissau, Kapp Verde
Språk i prosjektet:Angolar, Santome, Kabuverdianu, Lungie, Songo, Nyaneka-Mwila,
Sena, Bijago, Crioulo, Jubi-Riba, Junta Mon, Manjaku, Mansonka, Papel, m.fl.
Befolkningsstørrelse av folkegruppene i prosjektet:mer enn 6 million
Samarbeid:Wycliffe Norge, Seed Company
Utsending:Oddmund Pettersen

Hvordan jobber man med 15 prosjekter samtidig?

Oddmund jobber fra Norge. Kommunikasjon med de forskjellige oversettelses-teamene i fem land skjer via e-post, Skype og telefon. Han besøker også jevnlige språkområdene for å følge opp de lokale oversetterne og organisasjonene som driver prosjektene. Oddmunds jobb er å styrke lokale partnere slik at de kan fullføre oversettelsene. De lokale partnere skal selv ta ansvar for planer, framgang, resultatet og til slutt distribusjon og bruk av Bibelen.

Oddmund hjelper prosjektene på flere punkt, blant annet:

  • Planlegging: Hvor begynner man, hvordan legger man opp arbeidet, og hva er egentlig viktig for å lykkes? Oddmund hjelper lokale organisasjoner med å legge realistiske planer og finne løsninger for ulike utfordringer.
  • Kompetanse: Når man aldri har hatt Bibelen på morsmålet, er sannsynligheten liten for at det finnes mange som har opplæring innen oversettelse eller teologi. Så hvem skal lære opp oversetterne og slik sikre at oversettelsen blir god? Oddmund hjelper nye oversettere å få kursing og utdanning, og kobler dem opp mot erfarne oversettelseskonsulenter.
  • Økonomi: Hvordan skal man finansiere oversettelsesarbeidet? Mange minoritetsgrupper mangler økonomiske ressurser. Oddmund kobler lokale organisasjoner sammen med givere sånn at arbeidet kan finne sted.
Flere av prosjektene Oddmund har veiledet har fullført Det nye testamentet. Vær med å be om at folk tar i bruk Bibelen på sine språk slik at de kan forvandlet i møte med Guds ord!
Start video
Start video

Oddmund har veiledet oversettelsesarbeid blant både angolar- og forro-språkene, som snakkes i São Tomé.

Mange kristne har ikke Bibelen på eget språk. Oddmund veileder lokale kirker som vil oversette Guds ord.
Det er viktig å bygge gjensidige tillitsforhold med bønn for hverandre og åpen dialog om utfordringer i arbeidet.
Fiske er viktig inntektskilde for flere av gruppene Oddmund jobber med.
Scroll to Top