Afrika

Oddmund Pettersen leder omtrent 15 oversettelsesprosjekter i portugisisk-talende Afrika. Hans rolle som leder er å veilede de forskjellige oversettelsesteamene og hjelpe dem slik at de har det de trenger. 

Om prosjektet

Oddmund jobber fra Norge. Kommunikasjon med de forskjellige oversettelsesteamene i fem land skjer via e-post, Skype og telefon. Han besøker også jevnlige språkområdene for å følge opp de lokale oversetterne og organisasjonene som driver prosjektene. Oddmunds jobb er å styrke lokale partnere slik at de kan fullføre bibeloversettelsene. De lokale partnerne skal selv ta ansvar for planer, framgang, resultatet, og til slutt distribusjon og bruk av Bibelen. 

I dag tar mange språkgrupper selv initiativ til oversette Bibelen. Dette skjer særlig i områder der det allerede finnes kirker. Prester og pastorer ser at det er et behov for Bibelen på folkets eget språk for at de kristne skal kunne vokse i troen, og for å kunne nå ut til flere. Oddmund leder slike lokale initiativ, og veileder team så de klarer å fullføre oversettelser av Bibelen. 

Fakta

Oppdateringer

Status 2023

Oddmund hjelper prosjektene på flere punkt, blant annet: 

Planlegging Hvor begynner man, hvordan legger man opp arbeidet, og hva er egentlig viktig for å lykkes? Oddmund hjelper lokale organisasjoner med å legge realistiske planer og finne løsninger for ulike utfordringer. 

Kompetanse Når man aldri har hatt Bibelen på morsmålet, er sannsynligheten liten for at det finnes mange som har opplæring innen oversettelse eller teologi. Så hvem skal lære opp oversetterne og slik sikre at oversettelsen blir god? Oddmund hjelper nye oversettere å få kursing og utdanning, og kobler dem opp mot erfarne oversettelseskonsulenter. 

Økonomi Hvordan skal man finansiere oversettelsesarbeidet? Mange minoritetsgrupper mangler økonomiske ressurser. Oddmund kobler lokale organisasjoner sammen med givere sånn at arbeidet kan finne sted. 

Flere av prosjektene Oddmund har veiledet har fullført Det nye testamentet. Vær med å be om at folk tar i bruk Bibelen på sine språk slik at de kan bli forvandlet i møte med Guds ord! 

Start video
Scroll to Top