Etiopia: Tsamakko-språket

Karen Elisabet og Fredrik Hector er utsendinger for NLM og Wycliffe. De har jobbet med tsamakko-språket i Etiopia siden 2008.
 
Oversettelse av Det nye testamentet til tsamakko-språket er godt i gang, og de fire evangeliene ble utgitt i 2020. Guds ord på lokalspråket gjør at kirken kan vokse i tro og at flere tar i mot frelse. Arbeidet inkluderer også leseopplæring, noe som bidrar til samfunnsutvikling og økt tilgang til utdanning.

Fakta

Område: Øst-Afrika
Land: Etiopia
Folkegruppe: Tsamakko
Språk: Tsamakko
Befolkningsstørrelse: 20.000 (2007)
Samarbeid: Wycliffe Norge, NLM, SIL Ethiopia
Utsendinger: Karen Elisabet og Fredrik Hector

Status 2021

De siste tre årene har Karen Elisabet og Fredrik jobbet fra hjemmekontor i Norge. Karen Elisabet har jobbet med språkanalyse, skriftspråkutvikling og lese- og skriveopplæring. Alfabet og skriveregler for tsamakko-språket kom på plass i 2018, og det jobbes nå med leseopplæring for voksne, særlig kvinner. Mange i området har aldri gått på skolen, så det blir stort å lære å lese.

Fredrik jobber med bibeloversettelse sammen med tre morsmålsoversettere. I 2020 ble de fire evangeliene utgitt som et hefte. Arbeidet med resten av Det nye testamentet pågår. Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en ekstern konsulent. Status nå:

  • 1. utkast: nesten hele NT (alt unntatt Romerne)
  • 2. utkast: 1-2 Timoteus, 1-2 Korinter
  • 3. utkast: Apostlenes gjerninger
  • Godkjent av oversettelses-konsulent: 1-2 Tessaloniker
  • Publisert: Matteus, Markus, Lukas, Johannes
Liturgi til gudstjenester har blitt oversatt til tsamakko, og noen kirker begynner å bruke det lokale språket mer i kirken. Jesus-filmen har vært i bruk på tsamakko siden 2017. I tillegg er en del kristne sanger spilt inn på tsamakko-språket.
 

Fredrik viser hvordan han jobber på hjemmekontor i Norge

Fredrik og Karen Elisabet på kontoret i Etiopia
Tsamakko-folket bor helt sør i Etiopia.
Tsamakko-alfabetet som nå er i bruk.
Oversetter-teamet

Språkarbeid er viktig!

Karen Elisabet forteller fra ortografiverkstedet som fant sted i Etiopia i 2018:

I slutten av mai fikk jeg være med på noe veldig spesielt. To SIL- kolleger og jeg var sammen med tre tsamakko-kvinner og ca. ti tsamakko-menn på kontoret vårt i Birayle. Der hadde vi ortografiverksted. I seks dager var vi sammen og formet et alfabet og skriveregler for tsamakko-språket. Det var intense dager med høylytte diskusjoner, mye latter, noe frustrasjon, mye glede og stolthet. Deltakerne forstod at de var med på noe stort, og at de var med å forme historie. Det gjenspeilet seg blant annet i navnet de ga alfabetet sitt: «Begynnelsen til tsamakko-skrift».  Hver dag kunne vi henge opp lapper med bokstaver for de ulike lydene i språket sammen med et eksempelord som har lyden enten i begynnelsen eller midt i ordet. Så fant vi bilder fra en database som representerte ordene vi hadde valgt, og endte til slutt opp med et fint produkt i form av en alfabetoversikt. Denne fikk deltagerne en utskrift av og kunne ta med seg hjem og vise andre.