Etiopia: Tsamakko-språket

Karen Elisabet og Fredrik Hector er utsendinger for NLM og Wycliffe. De har jobbet med tsamakko-språket i Etiopia siden 2008. Prosjektet finansieres gjennom NLM.
 

Oversettelse av Det nye testamentet til tsamakko-språket er godt i gang, og de fire evangeliene ble utgitt i 2020. Guds ord på lokalspråket gjør at kirken kan vokse i tro og at flere tar i mot frelse. For 30 år siden var det ingen kristne blant tsamakkoene. Nå finnes det en levende kirke med over 3000 kristne! 

Arbeidet inkluderer også lese- og skriveopplæring, noe som bidrar til samfunnsutvikling og økt tilgang til utdanning.

Fakta

Område: Øst-Afrika
Land: Etiopia
Folkegruppe: Tsamakko
Språk: Tsamakko
Befolkningsstørrelse: 20.000 (2007)
Samarbeid: Wycliffe Norge, NLM, SIL Ethiopia
Utsendinger: Karen Elisabet og Fredrik Hector

Gi en gave til prosjektet

Bankkonto 3000.15.45546
Vipps: 520 000
Husk å merke gaven «Hector»

Status 2023

Karen Elisabeth og Fredrik bor og arbeider blant tsamakko-folket i Etiopia. Karen Elisabet har jobbet med språkanalyse, skriftspråkutvikling og lese- og skriveopplæring. Alfabet og skriveregler for tsamakko-språket kom på plass i 2018, og det jobbes nå med leseopplæring for voksne, særlig kvinner. Mange i området har aldri gått på skolen, så det  å lære og lese og skrive er stort! Karen Elisabeth jobber for tiden som koordinator for NLM-utsendinger i Etiopia.

Fredrik jobber med bibeloversettelse sammen med tre morsmålsoversettere. Han går nå gjennom en prosess for å bli godkjent som oversetter-konsulent slik at han kan bistå andre oversettelsesprosjekter. I 2020 ble de fire evangeliene utgitt som et hefte. Arbeidet med resten av Det nye testamentet pågår. Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en ekstern konsulent. Status nå:

  • 1. utkast: nesten hele NT (alt unntatt Romerne)
  • 2. utkast: 1-2 Timoteus, 1-2 Korinter
  • 3. utkast: Apostlenes gjerninger, 1.-3. Johannesbrev, Hebreerne, Åpenbaringen og Romerne.
  • Godkjent av oversettelses-konsulent: 1-2 Tessaloniker, Korinterne, Galaterne, Efeserne, Filipperne, og Kolosserne.
  • Publisert: Matteus, Markus, Lukas, Johannes
Liturgi til gudstjenester har blitt oversatt til tsamakko, og noen kirker begynner å bruke det lokale språket mer i kirken. Jesus-filmen har vært i bruk på tsamakko siden 2017. I tillegg er en del kristne sanger spilt inn på tsamakko-språket. Vær med å be om at flere får høre og bli forvandlet av Guds ord på sitt språk!
 

Fredrik viser hvordan han jobber på hjemmekontor i Norge

Fredrik og Karen Elisabet på kontoret i Etiopia
Tsamakko-folket bor helt sør i Etiopia.
Tsamakko-alfabetet som nå er i bruk.
Oversetter-teamet

Språkarbeid er viktig!

Karen Elisabet forteller fra ortografiverkstedet som fant sted i Etiopia i 2018:

I slutten av mai fikk jeg være med på noe veldig spesielt. To SIL- kolleger og jeg var sammen med tre tsamakko-kvinner og ca. ti tsamakko-menn på kontoret vårt i Birayle. Der hadde vi ortografiverksted. I seks dager var vi sammen og formet et alfabet og skriveregler for tsamakko-språket. Det var intense dager med høylytte diskusjoner, mye latter, noe frustrasjon, mye glede og stolthet. Deltakerne forstod at de var med på noe stort, og at de var med å forme historie. Det gjenspeilet seg blant annet i navnet de ga alfabetet sitt: «Begynnelsen til tsamakko-skrift».  Hver dag kunne vi henge opp lapper med bokstaver for de ulike lydene i språket sammen med et eksempelord som har lyden enten i begynnelsen eller midt i ordet. Så fant vi bilder fra en database som representerte ordene vi hadde valgt, og endte til slutt opp med et fint produkt i form av en alfabetoversikt. Denne fikk deltagerne en utskrift av og kunne ta med seg hjem og vise andre.

Scroll to Top