Sørøst-Asia

Fra høsten 2021 til desember 2022, var G.L. på et praksisopphold blant en språkgruppe i et land i Sørøst-Asia. Skoleåret 2023/2024 skriver G.L. en masteroppgave basert på språkdata hun samlet inn under oppholdet.

Om prosjektet

Det er få kristne i det landet der G.L. hadde sitt praksisopphold, og de fleste folkegruppene regnes som unådde. De har ikke hørt evangeliet om Jesus. For at folk skal bli kjent med Gud, må de få tilgang til Guds ord på sine egne språk. Språkanalyser er en viktig del av arbeidet med å utvikle skriftspråk og oversette Bibelen. 

G.L. skriver en masteroppgave basert på språkdata hun samlet inn i løpet av praksisen i Sørøst-Asia. Hun håper at masteroppgaven kan være til hjelp for språkgruppen som ønsker seg et eget skriftspråk, slik at Bibelen kan bli oversatt.

Fakta

OPPDATERINGER

Status 2024

Utsendingen var i et land i Asia fra sommeren 2021 til desember 2022. Hun arbeidet da sammen med et team som jobber med flere språk- og oversettelsesprosjekter i området. Nå er hun i England for å skrive en master som er relatert til arbeid med bibeloversettelse.

Gjennom praksisoppholdet bidro hun i bibeloversettelsesprosjekter som allerede er påbegynt. Hun fikk samtidig nyttig erfaring som hun kan ta med seg i videre tjeneste. Etter fullført mastergrad vil det være mulig for henne å fortsette og jobbe i samme land eller å starte et nytt oversettelsesarbeid i et annet land. 

Wycliffe og våre samarbeidsorganisasjoner i andre land er i gang med å finne ut hvor G.L. kan passe best.

Ønsker du å melde deg på G.L. sitt nyhetsbrev? Ta kontakt med oss her.

Skroll til toppen