Hva er din hjertesak?

En testamentarisk gave til Wycliffe vil være til stor hjelp og velsignelse for vårt arbeid med bibeloversettelse.

Å skrive et testament er vanligvis enkelt og gjøres fortrinnsvis på et advokatkontor. Alle myndige personer over 18 år kan opprette et testament.

Lovteksten kan du lese her: Lov om arv m.m. [arvelova]

Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til hvordan å gi en testamentarisk gave til Wycliffe.

Nøkkelopplysninger ved overføring av arv:

Wycliffe

Org.nr.: 980334600

Bankkonto: 3000.15.45546