Hva er din hjertesak?

En testamentarisk gave til Wycliffe vil være til stor hjelp og velsignelse for vårt arbeid med bibeloversettelse. Det er med stor ydmykhet vi mottar slike gaver!

Det er mulig å øremerke gaven til et bestemt prosjekt. Det er og mulig å øremerk til oversettelse generelt, da vil vi passe på at gaven blir brukt der det er størst behov. 

Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til hvordan du kan gi en testamentarisk gave til Wycliffe.

Nøkkelopplysninger ved overføring av arv:

Wycliffe

Org.nr.: 980334600

Bankkonto: 3000.15.45546

Scroll to Top