Testamentarisk gave

Dersom du ønsker, kan du opprette et testament der du øremerker deler av arven til Wycliffe. Da bidrar du til arbeidet med bibeloversettelse til flere språkgrupper. 

Arveloven i Norge regulerer fordeling av arv. Imidlertid er det mulig å tilgodese formål ut over slekt. Vi ser at stadig flere velger å testamentere deler av arven til en sak de har på hjertet, og som de synes er viktig.  

Hvorfor testamentere til Wycliffe?

Wycliffe driver et omfattende bibeloversettelsesarbeid for språkgrupper uten Bibelen.  

Man anslår at nesten 7400 språk er i bruk i dag, inkludert tegnspråk. Et stadig voksende antall språk har nå deler av eller hele Bibelen oversatt. Det pågår faktisk bibeloversettelse i over 3000 språk nå! Likevel anslår man at det ennå er behov for å starte arbeid i rundt 1200 språk. På verdensbasis er Wycliffe Global Alliance engasjert i rundt 80% av alle bibeloversettelser til nye språk, og vi samarbeider med en rekke kirker og misjonsorganisasjoner.  

Wycliffes arbeid er basert på gaver fra menigheter og privatpersoner.  

Din testamentariske gave vil kunne være med å gi enda flere mennesker Bibelen på sine hjertespråk.  

Hvordan opprette et testament?

Det er enkelt å opprette et testament, og det kan gjøres av alle myndige personer over 18 år. Imidlertid er det visse formkrav som må være på plass for et slikt viktig dokument, og vi anbefaler at man tar kontakt med en advokat. Et prisanslag for å opprette testament, vil de fleste advokater kunne gi deg kostnadsfritt. Den som oppretter et testament, må selv dekke kostnadene som gjelder dette.   

Det må gå tydelig frem i testamentet hvilke personer eller organisasjoner du ønsker å tilgodese med arv, og hvor stor del av boet (i beløp eller prosent) som skal tilfalle den enkelte person/organisasjon. 

For mer informasjon, ring oss på tlf. 22 93 27 80. Alle henvendelser til oss blir behandlet konfidensielt. 

Skroll til toppen