Gi en gave​ til Wycliffe

Å oversette Bibelen koster penger. Uten givere kan vi ikke gjøre mye, derfor er givertjeneste viktig. Alle pengene som kommer inn brukes i tråd med vårt formål.

Trykk på knappen under dersom du ønsker å gi en engangsgave eller bli fastgiver. Du kan også gi på Vipps til nr: 520 000 og på kontonummer: 3000.15.45546.

Gå rett til

Informasjon angående gaver

Dersom du har spørsmål som gjelder givertjeneste til Wycliffe, ta gjerne kontakt med oss.

Dersom du ønsker å se eller endre dine personlige opplysninger, logg deg inn på Min side.
 
Avtalegiro gjør det svært enkelt for deg å støtte vårt arbeid, samtidig som det gir oss en forutsigbar inntekt slik at vi kan legge gode planer for fremtidig arbeid. Avtalegiro kan enkelt settes opp i din bank, eller så kan du enkelt sette det opp ved å trykke her.
 

Det er ingen bindingstid og dersom du ønsker å stoppe avtale om faste trekk, ta kontakt her.

Vi behandler alle opplysninger om våre givere strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å:

— Oppfylle avtaler med deg som giver
— Oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser til skattelov og regnskapslov
— Drive informasjonsarbeid og innsamling av midler for Wycliffe Norge

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og du kan når som helst kreve innsyn, retting, sletting, begrensning og utlevering av opplysninger som er registrert på deg. Wycliffe oppdaterer jevnlig adresser og telefonnumre til abonnenter, givere og andre kontakter. Vi bruker offentlige kilder eller kontakter den det gjelder.

Kontakt oss dersom du har spørsmål, vil rette feil i navn og adresse, endre type eller antall henvendelser, inngå faste giveravtaler, ønsker innsyn i egne personopplysninger, eller for å be om å bli slettet.

Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8, jf. personvernforordningens Art. 6 og de lovene som gjelder i Norge.

Vi er takknemlige for hver enkelt som ved å tegne medlemskap viser at de ønsker å støtte Wycliffes visjon om å oversette Bibelen til alle språk. Ved å bli medlem i Wycliffe får du bladet Wycliffe-nytt tilsendt fire ganger i året, du får invitasjon til aktuelle Wycliffe-arrangementer og årsmøtet, og stemmerett på årsmøtet.

Du tegner medlemskap i Wycliffe ved å Vippse kr. 350 til Wycliffes konto, merket med «medlemskap». Dette gjør du ved å Vippse til nummer 520 000.

Krav til medlemskap

For å tegne medlemskap i Wycliffe kreves det at du være enig i Wycliffes trosgrunnlag og vedtekter.

Wycliffes trosgrunnlag
Gjeldende vedtekter: Vedtekter 2018, vedtatt på årsmøtet 09.06.18

Vil du og din menighet bidra til at alle folk skal få  Bibelen på sine språk? Merk menighetens gave med:

Menighetens navn
Dato for kollekten
Konto — 3000.15.45546

Forslag til presentasjon av Wycliffe til opplesning under gudstjeneste:

Wycliffe arbeider for at alle mennesker skal få Bibelen på sitt eget språk. Fortsatt har flere hundre millioner mennesker ingen den av Bibelen på sitt morsmål. De fleste av disse språkene har heller ikke skriftspråk, og kan ikke lese og skrive sitt eget språk.

Wycliffe Norge er for tiden direkte engasjert i språkutvikling og bibeloversettelse i 10 språkgrupper. I tillegg er vi medvirkende i ytterligere 10 språk på Madagaskar. Vi samarbeider med menigheter og organisasjoner om utsendelse av personell.

Menighetens gave bidrar til at Wycliffe kan fortsette arbeidet for at Bibelen skal bli tilgjengelig for alle folk og språk.

Dersom du har bursdag, ikke vet hva du skal ønske deg og har et hjerte for de folkeslagene som enda ikke har Bibelen på sitt morsmål, benytt anledningen til å støtte Wycliffe. La dine venner gi et bidrag til Wycliffes arbeid med bibeloversettelse! Alle jubilanter vil motta en gavepakke fra Wycliffe med boken «De skjulte ordene» og gratis abonnement på Wycliffe-nytt.

Gaveinformasjon

Kontonummer — 3000.15.45546
Vipps — 520 000
Merk gaven med navnet og alder på jubilanten, f.eks: “Ola 30 år”

Ønsker du at gaven skal gå til et bestemt prosjekt, ta kontakt med Wycliffe-kontoret for å avtale dette. Wycliffe kan da bistå med informasjon og materiell. Kontakt oss her.

Det er også mulig å starte innsamlingsaksjon på Facebook. Trykk her for å gjøre dette.

Wycliffe er med i ordningen som gir skattefradrag for pengegaver gitt til frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, jf. Skatteloven § 6-50. Ordningen forutsetter at Wycliffe innrapporterer navn og personnummer (11 siffer) til likningsmyndighetene. Grensene for inntektsåret 2019 er fra minimum 500 kr, opp til 50 000 kr.

Årsoppgave — I løpet av de første månedene av hvert kalenderår sender vi ut årsoppgave til alle givere over fjorårets gaver. Dette er vi pålagt av Skattedirektoratet. Årsoppgaven skal inneholde informasjon om alle gaver som har blitt gitt oss i løpet av det foregående kalenderåret. Hvis vi har ditt fødselsnummer, vil innmeldingen av gaver gå automatisk. Gavebeløpet ditt kommer ferdig utfylt på skattemeldingen (selvangivelsen).

Dersom du ikke fikk årsoppgaven for fjoråret, ber vi deg ta kontakt med oss. Dette skyldes enten at vi ikke har registrert ditt fødselsnummer, eller at du står oppført med feil adresse.

Alle gaver er skattefradragsberettiget.

En testamentarisk gave til Wycliffe vil være til stor hjelp og velsignelse for vårt arbeid med bibeloversettelse. Det er med stor ydmykhet vi mottar slike gaver! Det er mulig å øremerke gaven til et bestemt prosjekt. Dersom gaven ikke er øremerket, vil vi passe på at midlene blir brukt der det er størst behov. Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til hvordan du kan gi en testamentarisk gave til Wycliffe.

Nøkkelopplysninger ved overføring av arv:

Wycliffe
Org.nr. — 980334600
Bankkonto — 3000.15.45546

Trykk her for å lese mer om hvordan du kan opprette et testament.

Skroll til toppen