Sentral-Asia: Umit-språket

Bibelen er ferdig oversatt
En norsk utsending jobbet som eksegetisk rådgiver for et oversettelsesprosjekt i Sentral-Asia. Bibelen på umit er i dag ferdig og ble trykket i slutten av november 2022. Vår utsending samarbeidet med to lokale oversettere og to eksegetiske rådgivere i oversettelsesprosjektet. Han er nå engasjert i arbeidet med å oversette Bibelen til et av nabospråkene til umit. Språket har en del likheter med umit.

Arbeidet trenger fortsatt forbønn
Kristen virksomhet er ulovlig i  landet, og de lokale oversetterne lever under oppsikt av myndighetene. De kristne har periodevis opplevd forfølgelse i form av bøter, fengsling og i verste fall tortur for sin tro. 

Det betyr mye for de kristne å få Guds ord på eget språk, og vi håper at flere fra denne folkegruppen skal få bli kjent med Guds kjærlighet. Vær med å be om at myndighetene godkjenner distribusjon av Bibelen slik at flere kan få ta del i de gode nyhetene om Jesus.

Fakta

Område:Sentral-Asia
Land:Sensitivt
Språk:«Umit» (pseudonym)
Befolkningsstørrelse:mer enn 500.000
Samarbeid:Wycliffe Norge, NLM
Utsending:En norsk mann

Illustrasjonsfoto

Annen informasjon

  • Det nye testamentet ble først utgitt i 2004 og er også spilt inn som lydbok. 
  • Hele Bibelen har vært tilgjengelig digitalt på nettside og som mobil-app siden 2019. Det er en revidert versjon av NT som nå inngår i hele Bibelen. 
  • Jesus-filmen har blitt oversatt, og en organisasjon sender kristne radioprogrammer på umit-språket. 
  • Det finnes flere aktive husmenigheter, og nylig har en kirke fått offisiell tillatelse til å åpne. 
Scroll to Top