Sentral-Asia: Umit-språket

Bibelen er oversatt!

En norsk utsending har jobbet som eksegetisk rådgiver for et oversettelsesprosjekt i Sentral-Asia. Han samarbeidet med to lokale oversettere og to andre eksegetiske rådgivere.

Bibelen er i dag ferdig og sendt til setting. Håpet er at Bibelen er ferdig trykt innen utgangen av 2022. 

Vår utsending er nå engasjert i arbeidet med å oversette Bibelen til et av nabospråkene til umit. Språket har en del likheter med umit.

Arbeidet trenger fortsatt forbønn!

Kristen virksomhet er ulovlig i  landet, og de lokale oversetterne lever under oppsikt av myndighetene. De kristne har periodevis opplevd forfølgelse i form av bøter, fengsling og i verste fall tortur for sin tro. Det betyr mye for de kristne å få Guds ord på eget språk, og vi håper at flere fra denne folkegruppen skal få bli kjent med Guds kjærlighet.

Fakta

Område: Sentral-Asia
Land: Sensitivt
Språk: «Umit» (pseudonym)
Befolkningsstørrelse: mer enn 500.000
Samarbeid: Wycliffe Norge, NLM
Utsending: En norsk mann

Illustrasjonsfoto

Noe tilleggsinfo:

Hele Bibelen har vært tilgjengelig digitalt på nettside og som mobil-app siden 2019. 

Det nye testamentet ble først utgitt i 2004 og er også spilt inn som lydbok. Det er en revidert versjon av NT som nå inngår i hele Bibelen.

Det finnes flere aktive husmenigheter, og nylig har en kirke fått offisiell tillatelse til å åpne. 

Jesus-filmen har blitt oversatt, og en organisasjon sender kristne radioprogrammer på umit-språket.