Samarbeidspartnere

Samarbeids-partnere

Wycliffe er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon, det vil si at vårt arbeid skjer på tvers av kirkesamfunn og kirketilhørighet. Sammen jobber vi for at flere skal få tilgang til Bibelen på egne språk.

Våre samarbeidspartnere

Wycliffe Norge har et tett samarbeid med en rekke organisasjoner og kirker i Norge og utlandet. Flere av våre utsendinger er utsendt i samarbeid med andre organisasjoner. Vi har også mange kirker og organisasjoner som støtter arbeidet økonomisk og med forbønn.

Nettverk vi deltar i

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering er en paraplyorganisasjon for 42 norske misjonsorganisasjoner.

Paraplyorganisasjon for 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn som driver bistandsarbeid støttet av Norad.

Tidligere Norges Innsamlingsråd. Interessepolitisk og faglig aktør som bistår norske organisasjoner og institusjoner som regelmessig skaffer midler til sin virksomhet gjennom fundraising.

 Ressurs- og beredskapsnettverket ved Institutt for sjelesorg, Modum.

Organisasjoner vi samarbeider med

Skroll til toppen