Sørøst-Asia

En norsk familie flyttet til Sørøst-Asia i 2020 for å jobbe med bibeloversettelse til et minoritetsspråk som har fått navnet soloppgangspråket*. 

Om prosjektet

Målet for prosjektet er å kartlegge dialektsituasjonen til språkgruppen, utføre nødvendig språkanalyse, lage skriftnorm, gi opplæring til lokale oversettere og hjelpe dem med å oversette Bibelen. Det finnes kristne blant folkegruppen, og de har bedt om hjelp til å oversette Bibelen slik at de kan bli bedre kjent med Gud. 

Arbeidet er krevende, og det er ikke mulig for utsendingene å bo i språkområdet eller landet de skal jobbe i. Det første året ble brukt til å lære nasjonalspråket der de bor, og de jobber med å lære seg nasjonalspråket der de skal jobbe. 

Fakta

OPPDATERINGER

Status 2024

Oppdatering

Et oversetter-team er kommet godt i gang med oversettelsesarbeidet til soloppgangsspråket.

Det norske ekteparet har informert en gruppe blant Fjellfolket som de kaller juvelspråk-folket om hvordan de kan hjelpe dem med å lage skriftspråk, drive lese- og skriveopplæring, og starte bibeloversettelse. De venter nå på at lederne for folket skal ta en avgjørelse på om de ønsker den hjelpen eller ikke.

– – –

Før våren 2023 hadde våre utsendinger ikke mulighet til å reise inn i landet der de skal jobbe. En komite bestemte at av de 50 ulike dialektene og språkvariantene som fantes i folkegruppen, skulle Bibelen oversettes til soloppgangsspråket*, som regnes som folkets prestisje-språk. Komiteen håper at dette språket kan være med å samle folket, som er en minoritet i sitt hjemland. 

Våre utsendinger vil forske mer på språksituasjonen for å finne ut hvor mange og hvor ulike disse språkvariantene og dialektene er. De håper å kunne starte muntlig bibelfortellingsarbeid til flere av språkvariantene, slik at flere kan få noe av Bibelen på sine hjertespråk. De håper også at de etter hvert kan identifisere flere språk som har behov for en bibeloversettelse. I tillegg til å være et mål i seg selv, er planen at arbeidet med muntlig bibelfortelling skal hjelpe dem med det. Da ser de først hvem som er begeistret for det muntlige arbeidet, og hvem som er ivrige etter å også få en skriftlig bibeloversettelse. 

Komiteen har allerede funnet en ideell oversettelsesrådgiver som er klar til å begynne i arbeidet. Denne personen har studert lingvistikk, og vil kunne bidra til at bibeltekstene som teamet skal oversette, blir nøyaktige, naturlige og tydelige. Uten denne personen, ville våre utsendinger måtte ha begynt å lære seg soloppgangsspråket for å kunne tjene i den rollen. Arbeidet med å gi folket Bibelen vil derfor kunne skje noe raskere.

Ønsker du å melde deg på prosjektets nyhetsbrev? Ta kontakt med oss her.

Skroll til toppen