Øst-Asia: K-språket

Et norsk ektepar har jobbet med k-språket i mange år, og oversettelse av Det nye testamentet nærmer seg nå slutten. K-prosjektet er et sensitivt prosjekt der vi grunnet sikkerhet ikke kan gå ut med navn på landet, språket eller utsendingene.

Om prosjektet

Det finnes få kristne blant k-folket. For å bli kjent med Jesus må de få muligheten til å høre om han på eget språk. Målet er å oversette hele Det nye testamentet og deler av Det gamle testamentet innen få år.

Vi har to utsendinger som jobber med å oversette Bibelen til k-språket i Asia. Den ene jobber med oversettelse, og den andre med IT-støtte for k-prosjektet og cirka 35 andre oversettelsesprosjekter. 

Fakta

OPPDATERINGER

Status 2023

Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en ekstern konsulent.

Status nå:

Hele NT — Godkjent av konsulent, men må gjennomgås i sin helhet
1. utkast — Esekiel 1-26
2. utkast — Deler av 5. Mosebok, Josva, Dommerne, Rut, 1. og 2. Samuelsbok, 1. og 2. Kongebok, Esra, Nehemja, Ester, Job, Salmene, Ordspråkene, Jesaja og Daniel
Publisert — 1. Mosebok, Jona, Markus, Lukas, Johannes, Apostlenes gjerninger, Galaterne, Efeserne, Filipperne, Kolosserne, 1. og 2. Tessalonikerne, 1. og 2. Timoteus, Titus og Jakob
Revidering og gjennomgang — Galaterne, Efeserne og Filipperne

Gjenstående arbeid: 

Revidering av NT — Kolosserne, 1. & 2. Tessalonikerbrev, 1. & 2. Timoteusbrev, Titus, Filemon og Hebreerne

Alle de publiserte bibelbøkene er tilgjengelige i en mobil-app med lydopptak. De fleste av disse bøkene er også tilgjengelige i bokform og på en egen nettside for k-språket. Jesus-filmen og en rekke andre bibelfilmer har også blitt oversatt til k-språket og er tilgjengelige på YouTube, Facebook og k-nettsiden. I tillegg har bibel-appen og filmene blitt distribuert på minnekort for mobiltelefon. 

Ønsker du å melde deg på prosjektets nyhetsbrev? Ta kontakt med oss her.

Skroll til toppen