Øst-Asia: K-språket

Et norsk ektepar har jobbet med k-språket i mange år, og oversettelse av Det nye testamentet nærmer seg nå slutten. K-prosjektet er et sensitivt prosjekt der vi grunnet sikkerhet ikke kan gå ut med navn på landet, språket eller utsendingene.

Om prosjektet

Det finnes få kristne blant k-folket. For å bli kjent med Jesus må de få muligheten til å høre om han på eget språk. Målet er å oversette hele Det nye testamentet og deler av Det gamle testamentet innen 2023.

Fakta

Oppdateringer

Status 2022

Vi har to utsendinger som jobber med K-folket. Den ene jobber med bibeloversettelse til k-språket og den andre med IT-støtte for k-prosjektet og cirka 35 andre oversettelsesprosjekter. Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en ekstern konsulent. Status nå:

Alle de publiserte bibelbøkene er tilgjengelige i en mobil-app med lydopptak. De fleste av disse bøkene er også tilgjengelige i bokform og på en egen nettside for k-språket. Jesus-filmen og en rekke andre bibelfilmer har også blitt oversatt til k-språket og er tilgjengelige på YouTube, Facebook og k-nettsiden. I tillegg har bibel-appen og filmene blitt distribuert på minnekort for mobiltelefon. 

Deler av Bibelen er nå tilgjengelig på k-språket.
Noen bibelfilmer har blitt oversatt til k-språket.

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Scroll to Top