Morsmålsbasert bistand

I Wycliffe tror vi at Gud elsker alle folkegrupper med hvert sitt unike språk, og vi vet at morsmålet er en viktig ressurs innen samfunnsutvikling. Derfor støtter vi morsmålsbaserte bistandsprosjekter.

Hvorfor morsmålsbasert bistand?

Dersom små, marginaliserte folkegrupper skal overleve og komme seg ut av fattigdom, er utdanning hovednøkkelen. Og aller best lykkes de som får lære å lese og skrive på morsmålet sitt først, før de går løs på regional- eller nasjonalspråk. Derfor satser Wycliffe på morsmålsbasert flerspråklig utdanning (Mother Tongue-Based Multilingual Education), i tråd med UNESCOs anbefalinger.

Gjennom lingvistiske studier, utvikling av skriftsystem, lese- og skriveopplæring, kulturstudier, og utgivelse av egen litteratur og informasjonsmateriell på deres eget språk, blir folkegruppers identitet og rettigheter styrket og menneskers levevilkår bedret. I tillegg blir minoritetsspråk som står i fare for å bli utslettet, styrket og bevart.

OM PROSJEKTET

Morsmålsbasert bistand i Sørvest-Etiopia

Wycliffe har for tiden ett bistandsprosjekt i Sørvest-Etiopia. I dette prosjektet arbeider våre partnere for at barn i syv ulike språkgrupper kan få morsmålsundervisning på sine egne språk. I prosjektområdet jobber Wycliffe og SIL Etiopia med å øke kvaliteten på undervisningen i småskolen. Dette gjør vi ved å gi trening til morsmålslærere slik at de lettere kan ta i bruk lærebøker og annet undervisningsmateriell som er blitt produsert på morsmålet.

Prosjektet har tre ledd:

Lære opp et team av instruktører — Dette kan øke kvaliteten på morsmålsundervisningen ved at de holder kurs for barneskolelærere i hvordan de kan bruke skolebøker og andre ressurser i klasserommet.

Iverksette «Sosial-emosjonell læring» — Blant tre folkegrupper som har blitt sterkt preget av konflikt og uro siste årene.

Gi opplæring og undervisning til voksne kvinner (14 år+) — I lesing og skriving på eget språk. Tidligere fikk ikke folk i prosjektets syv språk tilbud om å lære og lese og skrive på morsmålet da de begynte på skolen. Nå får alle som ønsker det, en mulighet til å få dette.

Forskning viser at barn som lærer å lese og skrive på morsmålet sitt først, lykkes bedre i videre læring på nasjonalspråket, i alle fag. Ved å bruke lokalspråkene i skolene, gir vi tilgang til utdanning og bidrar til helhetlig forvandling i samfunnet. Derfor satser vi på morsmålsbasert utdanning (MTE).

FAKTA

HVA GJØR VI?

Kursing av lærere

Wycliffes partnere i Etiopia kurser et kompetent lærerteam som skal kunne gi tett oppfølging til andre lærere og skoleansatte i sitt eget språkområde. Gjennom kursingen er målet at disse lærerne igjen skal kunne dele sin erfaring og kunnskap med andre lærere. Arbeidet innebærer å:

— Gjøre foreldre og lederne i lokalsamfunnet bevisste på fordelene ved å bruke morsmålet i opplæringen
— Kurse lærere i hvordan de skal undervise på morsmålet
— Kurse lærere i hvordan de kan skape et trygt skolemiljø

Alfabetiseringsinitiativer 

Vi jobber også for å igangsette alfabetiseringsinitiativer blant syv språk i Sørvest-Etiopia. Opplæringen er rettet mot unge kvinner fra 14 år og oppover. Deltagerne forplikter seg til å bli med på undervisning i to år. Arbeidet innebærer å:

— Lage opplæringsmateriale som skal brukes på 14 forskjellige alfabetiseringssentre
— Kurse instruktører i hvordan man kan undervise voksne kvinner i lesing og skriving

På sikt er målet vårt at dette vil øke interessen for utdanning og økonomisk utvikling i området.

Støtt bistandsprosjektet

Når du støtter bistandsprosjektene, bidrar du til at barn skal få morsmålsopplæring på sitt eget språk. Studier viser at barn som lærer å lese og skrive på sitt eget språk først, gjør det bedre når undervisningen går over til nasjonalspråket på høyere trinn. Slik kan barn fra minoritetsgrupper lettere få en høyere utdanning, og dermed få hjelp til å komme seg ut av fattigdom.

Ønsker du å du gi direkte til vår bankkonto, bruk kontonummer 3000.15.45546. Merk gaven med “Bistand”.

Skroll til toppen