Morsmålsbasert bistand i Sørvest-Etiopia

Vi støtter morsmålsbasert bistand i form av morsmålsundervisning og alfabetisering blant syv språkgrupper i Sørvest-Etiopia.

Gå rett til

Om prosjektet

Prosjektet har tre ledd:

Lære opp et team av instruktører — Dette kan øke kvaliteten på morsmålsundervisningen ved at de holder kurs for barneskolelærere i hvordan de kan bruke skolebøker og andre ressurser i klasserommet.

Iverksette «Sosial-emosjonell læring» — Blant tre folkegrupper som har blitt sterkt preget av konflikt og uro siste årene.

Gi opplæring og undervisning til voksne kvinner (14 år+) — I lesing og skriving på eget språk. Tidligere fikk ikke folk i prosjektets syv språk tilbud om å lære og lese og skrive på morsmålet da de begynte på skolen. Nå får alle som ønsker det, en mulighet til å få dette.

Forskning viser at barn som lærer å lese og skrive på morsmålet sitt først, lykkes bedre i videre læring på nasjonalspråket, i alle fag. Ved å bruke lokalspråkene i skolene, gir vi tilgang til utdanning og bidrar til helhetlig forvandling i samfunnet. Derfor satser vi på morsmålsbasert utdanning (MTE).

Hva gjør vi?


I prosjektområdet jobber Wycliffe og SIL Etiopia med å øke kvaliteten på undervisningen i småskolen. Dette gjør vi ved å gi trening til morsmålslærere slik at de lettere kan ta i bruk lærebøker og annet undervisningsmateriell som er blitt produsert på morsmålet.

Kursing av lærere

Wycliffes partnere i Etiopia kurser et kompetent lærerteam som skal kunne gi tett oppfølging til andre lærere og skoleansatte i sitt eget språkområde. Gjennom kursingen er målet at disse lærerne igjen skal kunne dele sin erfaring og kunnskap med andre lærere. Arbeidet innebærer å:

— Gjøre foreldre og lederne i lokalsamfunnet bevisste på fordelene ved å bruke morsmålet i opplæringen​
— Kurse lærere i hvordan de skal undervise på morsmålet​
— Kurse lærere i hvordan de kan skape et trygt skolemiljø​

Alfabetiseringsinitiativer 

Vi jobber også for å igangsette alfabetiseringsinitiativer blant syv språk i Sørvest-Etiopia. Opplæringen er rettet mot unge kvinner fra 14 år og oppover. Deltagerne forplikter seg til å bli med på undervisning i to år. Arbeidet innebærer å:

— Lage opplæringsmateriale som skal brukes på 14 forskjellige alfabetiseringssentre​
— Kurse instruktører i hvordan man kan undervise voksne kvinner i lesing og skriving​

På sikt er målet vårt at dette vil øke interessen for utdanning og økonomisk utvikling i området.

FAKTA

Scroll to Top