Wycliffes historie

I 1917, i den vanskelige tiden under første verdenskrig, reiste en ung student fra USA til Guatemala for å hjelpe til med å dele ut spanske bibler.

William Cameron Townsend i Guatemala.

Én manns lydighet, drøm og tillit til Gud ble til en verdensvid bevegelse som i dag er hovedaktør for bibeloversettelse verden over.

William Cameron Townsend var bare 21 år gammel. I Guatemala fant han ut at det var mange språklige minoriteter som ikke forsto spansk. Frustrert og skuffet begynte han å lure på hvordan han skulle nå folk med de gode nyhetene om Jesus hvis de ikke kunne lese Bibelen på spansk.

På sine reiser rundt i Guatemala, møtte Townsend på Cakchiquel-indianerne. Da Townsend skulle gi spanske bibler til menn som bare snakket cakchiquel, spurte de ham om noe som virkelig fikk ham til å tenke: Hvorfor snakker ikke Gud vårt språk? Townsend bosatte seg blant cakchiquelene, og i løpet av de neste 14 årene hjalp han dem med å utvikle skriftspråk, få i gang skoler, starte klinikker og oversette Bibelen. Det nye testamentet på cakchiquel ble innviet i 1931.

Årene Townsend levde blant cakchiquelene hadde vist ham hvor viktig og effektivt morsmålet er når mennesker skal lære å lese og skrive. 

Han hadde fått se med egne øyne at det er sammenheng mellom menighetsvekst og oversettelse av Bibelen til språket lokalbefolkningen snakker. Fordi Bibelen nå var på deres eget språk, forsto cakchiquelene hva den kristne tro dreier seg om, og kirken fortsatte å vokse og modnes, også når det ikke var misjonærer til stede. 

Cameron Townsend ble så begeistret for det han hadde vært vitne til blant cakchiquelene, at han bare måtte dele erfaringene med andre. Men når han prøvde å tale minoritetsgruppenes sak overfor samtidens kirke- og misjonsledere, ble han møtt med døve ører. Mellom 1920- og 1930-tallet var det de store folkegruppene og de større nasjonale språkene som sto i fokus. Gang på gang fikk Townsend høre: – Det du driver med er bortkastet. Folkegruppene du snakker om er altfor små, lever altfor isolert, og språkene deres kommer til å dø ut likevel. 

Men Gud hadde gitt den unge mannen en drøm og en visjon. Sommeren 1934 arrangerte han et sommerkurs, der han og to cakchiquel-medarbeidere ga undervisning basert på det de selv hadde lært og erfart. Det kom to studenter. Året etter var de fem.

Townsend kalte sommerkursene ”Camp Wycliffe”, – et symbolnavn til minne om John Wycliffe, professoren ved Oxford-universitetet i England som hadde oversatt Bibelen til engelsk på slutten av 1300-tallet. I 1936 skiftet sommerkursene navn til ”Summer Institute of Linguistics” (SIL), og det ble dannet en komité med samme navn som skulle koordinere både opplæring og feltarbeid for de som reiste ut. Fire år senere var 36 utsendinger på plass i 18 forskjellige etniske minoritetsgrupper i Mexico.

Da arbeidet startet i 1934, var det lite kunnskap om språksituasjonen i verden. Det ble anslått at det kanskje var behov for bibeloversettelse i rundt 1000 språk. Townsend inspirerte sine medarbeidere til 500 av disse. I dag vet vi at det er et langt høyere antall språk som trenger bibeloversettelse. Wycliffe-personell har hittil jobbet i godt over 2000. Etter hvert som arbeidet spredte seg til Australia, Europa, Asia og Afrika, økte også antallet utsendinger kraftig. I 1955 var det 500 utsendinger, fire år senere 1000, og i 1983 var 5000 kvinner og menn fra Wycliffe i arbeid i alle verdensdeler.  

Familien Evensen i Papua Ny-Guinea.

Språkprosjekt nummer 1000 ble startet i 1984. I dag er personell fra Wycliffe involvert i omkring 2000 aktive oversettelsesprosjekter.  Dette er 78 % av alt som gjøres med oversettelse til bibelløse språk.

Til nå har personell fra Wycliffe vært med å fullføre bibler og nytestamenterover 1603 språk. I løpet av sin historie, har Wycliffe-organisasjonene vært involvert i å oversette deler av Bibelen til ytterligere 815 språk. For de fleste av disse språkene har en først måttet lage alfabet og skriftsystem og komme i gang med lese- og skriveundervisning.

Wycliffe Norge ble stiftet den 31. desember 1978. Helt fra starten har vi ønsket å være en god samarbeidspartner, og et redskap som norske menigheter kan bruke til å sende ut unge mennesker til en tjeneste innen språkarbeid og bibeloversettelse. I samarbeid med menigheter og organisasjoner har vi i løpet av disse årene fått sende over 50 utsendinger til over 20 land, der de har arbeidet med omtrent 40 forskjellige språk. Vi i Norge har en fantastisk anledning til å være med på den eventyrlige utviklingen som skjer med bibeloversettelse verden over. La oss fortsette å gjøre det vi kan, så William Cameron Townsends drøm og visjon blir virkelighet: Bibelen til alle på det språket som berører hjertet! 

Skroll til toppen