Bli fastgiver​ til Wycliffe

Det er fremdeles mange mennesker i verden i dag som ikke vet at Gud elsker dem, eller at han snakker deres språk. Dine bidrag gjør at vi kan fortsette å sende ut personell og finansiere bibeloversettelsesprosjekter i verden!

Sammen sender vi ut 19 utsendinger fra Norge. I våre prosjekter vil seks nytestamenter og to hele bibler bli ferdige innen utgangen av 2027. På verdensbasis pågår det mye oversettelsesarbeid. Wycliffe-organisasjonene i verden jobber med minst 2608 språk i over 140 land. I 2022 ble det startet over 350 nye bibeloversettelsesprosjekter, og innen 2026 vil ytterligere 300 prosjekter stå ferdige.

Gjennom fastgivertjeneste bidrar du til at Guds Ord blir oversatt til hjertespråket! Du kan gjøre en forskjell slik at mennesker kan komme til tro på Jesus. Velkommen som fastgiver nå!

Hvorfor bibeloversettelse?

Stadig flere språkgrupper får høre om Jesus gjennom Bibelen på morsmålet. Når folk får høre på sitt eget språk, kan budskapet nå helt inn til hjertet. Da kan forvandling skje! Se videoen under for å vite mer:

Start video

Vil du gi flere mulighet til å få Bibelen oversatt Til hjertespråket?

Din støtte kan:

— Sende ut personell og finansiere bibeloversettelsesprosjekter i verden
— Gi flere mennesker tilgang til en bibel de kan forstå, slik at de kan skape forandring i sine lokalsamfunn
— Bidra til å lage skriftspråk og viktig materiell på morsmålet

Sammen gir vi flere mulighet til å bli kjent med Jesus gjennom Bibelen på hjertespråket! Du vil få en liten velkomstgave og jevnlige oppdateringer fra arbeidet.

Gjennomsnittsgaven til hjertespråket er 450,- pr måned. Hva ønsker du å bidra med?

Skroll til toppen