Bli fastgiver​ til Wycliffe

Det er fremdeles mange mennesker i verden i dag som ikke vet at Gud elsker dem, eller at han snakker deres språk. Dine bidrag gjør at vi kan fortsette å sende ut personell og finansiere bibeloversettelsesprosjekter i verden.

Sammen sender vi ut 19 utsendinger fra Norge. I våre prosjekter vil seks nytestamenter og to hele bibler bli ferdige innen utgangen av 2027. 

På verdensbasis pågår det mye oversettelsesarbeid. Wycliffe-organisasjonene i verden jobber med minst 2608 språk i over 140 land slik at enda flere får tilgang til Bibelen på hjertespråket! I 2022 ble det startet over 350 nye bibeloversettelsesprosjekter, og innen 2026 vil ytterligere 300 prosjekter være ferdige.

Gjennom fastgivertjeneste bidrar du til at Guds Ord blir oversatt til hjertespråket for folk som ennå ikke har hatt det. Du kan gjøre en forskjell slik at mennesker kan komme til tro, bevare troen og vokse i troen. Velkommen som fastgiver nå!

Se videoen «Hvorfor bibeloversettelse?» her:

Start video

Vil du gi flere mulighet til å få Bibelen oversatt Til hjertespråket?

Din støtte kan:

— Sende ut personell og finansiere bibeloversettelsesprosjekter i verden
— Gi flere mennesker tilgang til en bibel de kan forstå, slik at de kan skape forandring i sine lokalsamfunn
— Bidra til å lage skriftspråk og viktig materiell på morsmålet

Sammen gir vi flere mulighet til å bli kjent med Jesus gjennom Bibelen på hjertespråket!

Du vil få en liten velkomstgave og jevnlige oppdateringer fra arbeidet.

Gjennomsnittsgaven til hjertespråket er 450,- pr måned. Hva ønsker du å bidra med?

Scroll to Top