Mexico: Zapotek

Filip og Stephanie Dale begynner i løpet av 2022 å jobbe med bibeloversettelse i Mexico. De skal jobbe med Me’phaa-språket fra zapotek-familien. Det er mer enn femti zapotek-språk. Filip og Stephanie planlegger å flytte til byen Guerrero, og søker nå om å bli godkjent for å kunne jobbe med oversettelsesarbeid hos Me’phaa-folket.

Det bor over hundre millioner mennesker i
Mexico som bruker nærmere 300 ulike språk. Det er fortsatt store behov for bibeloversettelse, særlig i delstaten Oaxaca. Det er ikke alle som forstår evangeliet når det blir forkynt på spansk. For at folk skal kunne oppleve Guds kjærlighet, må Bibelen være tilgjengelig på hjertespråket.

Fakta

Område:Latin-Amerika
Land:Mexico
Folkegruppe:Me’phaa
Språk:Me’phaa
Befolkningsstørrelse:100 000
Samarbeid:Wycliffe Norge, Frikirken, SIL Mexico
Utsendinger:Filip og Stephanie Dale

Status 2023

Filip og Stephanie begynte å jobbe med bibeloversettelse i Mexico i 2022. I begynnelsen skal de hjelpe andre bibeloversettere i deres prosjekt. Filip jobber for øyeblikket med ordforklaringer (glossary) til de ulike ressursbøkene for bibeloversettere. Det er en ressursbok per bibelbok. I tillegg skal de jobbe videre med studier av gresk, hebraisk og spansk. Målet er å komme i gang med arbeidet, samtidig som de blir bedre rustet til arbeidet med å gjøre Guds ord tilgjengelig for flere mennesker.

Når det blir mulig, skal de flytte til Oaxaca, en delstat i sørlige Mexico, og begynne å jobbe med et oversettelsesprosjekt til me’phaa, et av zapotek-språkene. Fram til da jobber de fra hjemmekontor i Aguascalientes, en by lengre nord i Mexico.

Høsten 2022 var de på et orienteringskurs med SIL Mexico, hvor de lærte mer om historien og kulturen til ulike språkgruppene i landet, og hvordan de best kan jobbe blant disse urfolkene. SIL Mexico jobber med oversettelse av Bibelen, oppmuntring til bibelbruk, og lese- og skriveopplæring til flere språk.

Etter hvert håper både Filip og Stephanie å bli godkjent som oversettelseskonsulenter. Det tar flere år å oppfylle kravene for godkjenning, men når det blir godkjent kan deres kompetanse være til hjelp for andre språk-prosjekter i Mexico. Oversettelseskonsulenter går gjennom og klarerer de siste versjonene av oversettelsene til ulike språk før de publiseres. Det er viktig å sjekke kvaliteten på det som er oversatt for å sikre at budskapet i Bibelen blir formidlet riktig og tydelig. Siden det er mangel på oversettelseskonsulenter, blir det ofte en flaskehals i prosessen der det kan ta flere måneder å få sjekket tekster. Derfor er det viktig at flere velger å bli oversettelseskonsulenter.

 

Du kan lese mer om me’phaa-språket her: https://mexico.sil.org/language_culture/tlapanecan 

Her underviser Filip i bibelbruk.
Det blir mye hjemmekontor inntil videre.
Det er mange fjell og mange ulike språk i delstaten Oaxaca.
Mange i Mexico går i kirken, men det er ikke alle som forstår budskapet når det blir forkynt på spansk.
Scroll to Top