Mexico: Zapotek

Filip og Stephanie Dale begynner i løpet av 2022 å jobbe med bibeloversettelse i Mexico. De skal jobbe med et språk fra zapotek-familien, men det er enda ikke bestemt hvilket. Det er mer enn femti zapotek-språk.

Det bor over hundre millioner mennesker i Mexico som bruker nærmere 300 ulike språk. Det er fortsatt behov for bibeloversettelse, særlig i delstaten Oaxaca, da det ikke er alle som forstår evangeliet når det er forkynt på spansk. For å virkelig oppleve Guds kjærlighet som frigjør fra frykt, må Bibelen være tilgjengelig på hjertespråket.

Fakta

Område:Nord-Amerika
Land:Mexico
Folkegruppe:ubestemt
Språk:ubestemt
Befolkningsstørrelse:uvisst
Samarbeid:Wycliffe Norge, Frikirken, SIL Mexico
Utsendinger:Filip og Stephanie Dale

Status 2022

I løpet av 2022 skal Filip og Stephanie begynne å jobbe med bibeloversettelse i Mexico. I begynnelsen skal de hjelpe andre bibeloversettere i deres prosjekt. Filip jobber for øyeblikket med ordforklaringer (glossary) til de ulike ressursbøkene for bibeloversettere. Det er en ressursbok per bibelbok. I tillegg skal de jobbe videre med studier av gresk, hebraisk og spansk. Målet er å komme i gang med arbeidet, samtidig som de blir bedre rustet til arbeidet med å gjøre Guds ord tilgjengelig for flere mennesker.

Når det blir mulig, skal de flytte til Oaxaca, en delstat i sørlige Mexico, og begynne å jobbe med et oversettelsesprosjekt til et av zapotek-språkene. Fram til da jobber de fra hjemmekontor i Aguascalientes, en by lengre nord i Mexico.

I høst skal de på orienteringskurs med SIL Mexico, hvor de skal lære mer om historien og kulturen til ulike språkgrupper i landet, og hvordan de best kan jobbe blant disse urfolkene. SIL Mexico jobber med oversettelse av Bibelen, oppmuntring til bibelbruk og lese- og skriveopplæring til flere språk.

Etter hvert håper både Filip og Stephanie å bli godkjent som oversettelseskonsulenter. Det tar flere år å oppfylle kravene for godkjenning, men når de er godkjent kan de hjelpe med flere språk i Mexico. Oversettelseskonsulenter går gjennom og klarerer de siste versjonene av oversettelsene til ulike språk før de publiseres. Det er viktig å sjekke kvaliteten på det som er oversatt for å sikre at budskapet i Bibelen blir formidlet riktig og tydelig. Siden det er mangel på oversettelseskonsulenter, blir det ofte en flaskehals i prosessen der det kan ta flere måneder å få tekster sjekket. Derfor er det viktig at flere velger å gå veien mot å bli oversettelseskonsulent.

Her underviser Filip i bibelbruk.
Det blir mye hjemmekontor inntil videre.
Det er mange fjell og mange ulike språk i delstaten Oaxaca.
Mange i Mexico går i kirken, men det er ikke alle som forstår budskapet når det blir forkynt på spansk.