Drift for 2020

Diagrammet til høyre viser hvordan kr. 11 324 000 i forbrukte midler er fordelt:

3,8 %      anskaffelse av midler
11,2 %    administrasjon
0,5 %      finanskost
84,5 %    formål