Årsregnskap

Her ser du årsregnskapet til Wycliffe Norge for 2022.

Gå rett til

Wycliffe Norges drift for 2022

Diagrammet viser hvordan kr. 12 911 327 i forbrukte midler er fordelt i 2022. Trykk på de ulike delene på diagrammene for å se detaljer om hvordan de brukte midlene og kostnadene til formålet er blitt fordelt.

Brukte midler fordeles slik

No Data Found

Kostnad til formål fordeles slik

No Data Found

Skroll til toppen