Drift for 2019

Diagrammet til høyre viser hvordan kr. 9 897 000 i forbrukte midler er fordelt:

4,8 %    anskaffelse av midler
12 %     administrasjon
83,2 %  formål