Drift for 2021

Diagrammet til høyre viser hvordan kr. 11 898 000 i forbrukte midler er fordelt:

4,3 %      anskaffelse av midler
11,2 %    administrasjon
0 %         finanskost
84,5 %    formål

Scroll to Top