Språk uten oversettelse

Statistikken fra 2022 viser at 1680 levedyktige språk fortsatt har behov for oppstart av bibeloversettelse. Her er det ikke påbegynt noe arbeid og ingen deler av Bibelen er oversatt til disse språkene. Til sammen snakkes de 1680 språkene av 145 millioner mennesker.

Hvor bor menneskene?

  • Afrika: 525 språk, 13,7 millioner mennesker
  • Nord- og sør-Amerika: 98 språk, 1,2 millioner mennesker
  • Asia: 668 språk, 112 millioner mennesker
  • Europa: 50 språk, 1,6 millioner mennesker
  • Oseania: 339 språk, 350 tusen mennesker


Språk med pågående arbeid

I verden i dag finnes det 7388 levende språk, inkludert 386 tegnspråk. Bibeloversettelse er påbegynt eller under arbeid på 2846 språk i 157 land. Om få år vil alle språk i verden ha hele Bibelen eller deler av den på sitt språk. Det er altså innen rekkevidde at alle språk som ønsker Bibelen, har fått påbegynt oversettelsesarbeid!

Hvorfor tar det så lang tid å oversette Bibelen?

Scroll to Top