Prosjekter

Her finner du en oversikt over Wycliffes prosjekter.

Wycliffes prosjekter

Wycliffe støtter bibeloversettelsesprosjekter i Senegal, Himalaya og Madagaskar. Gjennom arbeidet får folk tilgang til Guds ord på morsmålet. Wycliffe driver også et morsmålsbasert bistandsprosjekt i Etiopia i samarbeid med Norad. Prosjektet handler om å gi minoritetsspråklige grupper lese- og skriveopplæring på sine egne morsmål.

Morsmålsbasert bistand

Wycliffe har for tiden ett bistandsprosjekt i Sørvest-Etiopia. I dette prosjektet arbeider våre partnere for at barn i syv ulike språkgrupper kan få morsmålsundervisning på sine egne språk.

Les mer

Saafi-saafi

Jorunn og Hillebrand Dijkstra jobber med bibeloversettelse til saafi-saafi-språket i Senegal. Målet er å få hele Det nye testamentet klart til trykking i løpet av 2025.

Les mer

Til topps i Himalaya

Siste etappe gjenstår, og vi befinner oss i innspurten for å gjøre ferdige to oversettelser i Himalaya-regionen innen utgangen av 2027: Det nye testamentet på *sela og hele Bibelen på *jubal.

Les mer

TiBT, Andrefana klyngeprosjekt

Kristoffer Hansen-Ekenes skal engasjere seg i et klyngeprosjekt i Madagaskar som konsulent. Fem språk inngår i prosjektet.

Les mer

Avsluttede prosjekter

Her finner du en oversikt over avsluttede prosjekter.

Raja, Sørøst-Asia

Ved årsskiftet 2022/2023 ble raja-prosjektet offisielt avsluttet, etter ti års arbeid.

Les mer
Skroll til toppen