Papua Ny-Guinea: Musim

Eyvind Olafsrud var utsending til Papua Ny-Guinea mellom 2016 og juni 2023. Han har vært tilknyttet et klyngeprosjekt med oversettelse til flere språk, med særlig fokus på musim-språket. 

Om prosjektet

Det nye testamentet er planlagt ferdig på musim-språket i 2033, men så snart enkeltbøker i Bibelen er ferdig vil de bli distribuert. Lokale kristne tar mye av ansvaret for oversettelsen, mens Eyvind bidrar med teologisk og eksegetisk kompetanse. Det snakkes 840 språk på Papua Ny-Guinea. Uansett om språkgruppene er store eller små, har alle behov for å høre om Jesus på et språk de forstår.

Fakta

Oppdateringer

Status 2023

Musim-språket er med i et klyngeprosjekt, som betyr at team fra flere språk i området hjelper hverandre med eksegese og oversettelse. De samles tre ganger i året, to uker hver gang for å jobbe sammen. Ved å dele kompetanse og erfaringer, blir de enkelte oversettelsene bedre. I klyngen er det 4 språk som jobber med GT og 3 som jobber med NT.  

Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en oversettelseskonsulent.

Status nå 

1. utkast — Matteus 20-23​
2. utkast — Matteus 1-19​
Forståelsessjekket — Markus​

Artikler fra arbeidet

Et kapittel lukkes
Scroll to Top