Papua Ny-Guinea: Musim-språket

Eyvind Olafsrud har vært utsending til Papua Ny-Guinea siden 2016. Han er tilknyttet et klyngeprosjekt med oversettelse til flere språk, der han har særlig fokus på musim-språket.

Det nye testamentet er planlagt ferdig på musim-språket i 2033, men så snart enkeltbøker i Bibelen er ferdig vil de bli distribuert. Lokale kristne tar mye av ansvaret for oversettelsen, mens Eyvind bidrar med teologisk og eksegetisk kompetanse.

Det snakkes 840 språk på Papua Ny-Guinea. Uansett om språkgruppene er store eller små, har alle behov for å høre om Jesus på et språk de forstår.

Fakta

OmrådeStillehavet
LandPapua Ny-Guinea
FolkegruppeMusim, m.fl.
SpråkMusim, m.fl.
Befolkningsstørrelse1.000
SamarbeidWycliffe Norge, SIL PNG
UtsendingEyvind Olafsrud

Fakta

OmrådeStillehavet
LandPapua Ny-Guinea
FolkegruppeMusim, m.fl.
SpråkMusim, m.fl.
Befolkningsstørrelse1.000
SamarbeidWycliffe Norge, SIL PNG
UtsendingEyvind Olafsrud

Oppdateringer

Status 2022

Våren 2022 giftet Eyvind seg. Han og kona dro til Papua Ny-Guinea for å finne ut av veien videre, om de ønsker å gå inn i arbeidet med bibeloversettelse sammen som ektepar. I 2021 hadde Eyvind et hjemmeopphold i Norge. Da brukte han tiden til å blant annet studere hebraisk.

Musim-språket er med i et klyngeprosjekt, som betyr at team fra flere språk i området hjelper hverandre med eksegese og oversettelse. De samles tre ganger i året, to uker hver gang, for å jobbe sammen. Ved å dele kompetanse og erfaringer, blir de enkelte oversettelsene bedre. I klyngen er det 4 språk som jobber med GT og 3 som jobber med NT. Mens Eyvind er i Norge, følger noen kolleger fra klyngeprosjektet opp musim-teamet. Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en oversettelses-konsulent. Status nå:

1. utkast: Matteus 20-23
2. utkast: Matteus 1-19
Forståelsessjekket: Markus

Eyvind hjelper musim-oversetterne med eksegese.
Oversetterne skriver første utkast for hand. Her fra Matteus-evangeliet.
Det kan bli lange fotturer mellom landsbyene på Papua Ny-Guinea.
Eyvind jobber sammen med konsulenter og oversettere fra flere språk. Dette kaller vi klyngeprosjekt.

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Scroll to Top