Senegal: Saafi-saafi

Jorunn og Hillebrand Dijkstra jobber med bibeloversettelse til saafi-saafi-språket i Senegal. Målet er å få hele Det nye testamentet klart til trykking i løpet av 2025.

Om prosjektet

Det er få kristne blant saafi-folket, men mange er interessert i å høre historier fra Bibelen på eget språk. Å oppmuntre folket til å bruke de oversatte bibeltekstene er en viktig del av prosjektet. 

Jorunn og Hillebrand bor for tiden i Norge. Hillebrand jobber fra hjemmekontor og holder kontakt med saafi-teamet via internett. Ekteparet har jobbet med språkanalyse og utvikling av skriftspråk og lesebøker, i tillegg til å støtte oversetterteamet. Hovedfokuset i prosjektet nå er på bibelbruk, og på å få hele Det nye testamentet ferdig. 

Fakta

Oppdateringer

Status 2023

En av morsmålsoversetterne lager radioprogram der han leser bibeltekster på saafi-saafi og forklarer dem. Programmet sendes også på Facebook. Flere bibelstudiegrupper møtes regelmessig for å lære mer om det som står i Bibelen. Jesus-filmen er også oversatt til saafi-saafi og vises i de forskjellige saafi-landsbyene. 

Oversettelsesarbeidet går fremover dag for dag, men det er mye jobb å oversette en tekst for første gang. Oversettelsesprosessen er ca. slik: Når saafi-teamet har jobbet med en tekst, leser de gjennom oversettelsen sammen med andre for å sjekke at innholdet kommuniserer rett. Dette kalles en forståelsessjekk. Etter det må de få teksten sjekket av en oversettelseskonsulent.

Status nå

1., 2. og 3. utkast — Hele NT!​
Forståelsessjekket — Alle bøkene i NT​
Godkjent av konsulent —Alle bøkene i NT, bortsett fra Galaterne, Efeserne, Filipperne og Kolosserne 
Offisielt utgitt — Deler av 1. Mosebok og Jona 

Teamet og en ekstern konsulent jobber nå med å gjennomgå Galaterne, Efeserne, Filipperne og Kolosserne for å se om de har brukt riktig ord og uttrykk konsekvent gjennom NT. Bli gjerne med å be om at flere responderer på evangeliet når de får høre det forkynt over Facebook og radio, og gjennom at de får se Jesus-filmen på sitt språk! 

Start video

Hillebrand forteller om hvordan de ulike saafi-saafi-dialektene blir med i bibeloversettelsen.

Scroll to Top