Til topps i Himalaya

Vi befinner oss på siste base-camp før oppstigning til toppen. Nå gjenstår bare siste etappe. Vi har plass til flere på denne ekspedisjonen. Blir du med til topps?

Om prosjektet

Siste etappe står foran oss! Toppen som er målet, er to bibeloversettelser i Himalaya-regionen: Det nye testamentet på *sela og hele Bibelen på *jubal.

Disse prosjektene pågår i Himalaya nå, og siste etappe står foran oss: Innspurten for å gjøre begge oversettelsene ferdige innen utgangen av 2027! Oversettere som har sela og jubal som morsmål, arbeider med selve oversettelsen, ledet av den erfarne bibeloversetteren KC. Han var med i oversettelsen av Det nye testamentet (NT) til jubal som ble innviet i 2014. To norske lingvister assisterer sela-teamet med språkanalyse og utarbeiding av skriftspråk.

Jubal —  Norske misjonærer la grunnlaget i årene før 1990. I 1991 startet en norsk Wycliffe-utsending arbeidet med jubal. Han utarbeidet skriftspråk og fikk med seg KC og andre i oversettelsesarbeidet. I 1990 visste man om rundt 5 kristne. I dag er det anslått 500, og en husmenighetsbevegelse er i vekst. I 2014 ble NT innviet, og allerede da var oversettelse av GT i gang. Nå er GT i sluttprosess. Så må hele NT revideres slik at helheten blir best mulig. Planen er at hele Bibelen skal utgis i 2027.

Sela — I 2009 begynte en norsk Wycliffe-utsending å lære seg språket sela. Det er få kristne blant sela-folket. Etter noen år begynte morsmålsoversettere å oversette bibeltekstene. Enda en erfaren lingvist og oversetter gikk inn i prosjektet i 2022. Det nye testamentet forventes ferdig i 2027.

Fakta

OPPDATERINGER

Status 2023

JUBAL

I 2023 skal Jesaja, Jeremia, Esekiel, Daniel og klagesangene
gjennomgås av en konsulent. Flere av bøkene fra Det gamle
testamentet er allerede blitt publisert. De troende gleder seg
over å kunne lese og ta i bruk de ferdige tekstene. Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en oversettelseskonsulent.

Status nå:

1. utkast — Hele Bibelen!
2. utkast — 1. og 2. Krøniker, Nehemja, Ordspråkene
Godkjent av konsulent — 1. Mosebok, Josva, Dommerne, 1. og 2. Kongebok
Publisert — Hele NT, Rut, Ester, Jona, 1. og 2. Samuel, Salmene 1-50

Jesus-filmen har blitt oversatt til jubal, og mer enn 80 prekener og kristne sanger har blitt spilt inn og lagt ut på nett. Etter at Det nye testamentet kom i 2014, har menighetene vokst både i tro og i antall. I stedet for å leve i frykt for onde ånder og magi, blir de kristne forvandlet ved Guds kjærlighet. Siden 2020 har teamet ledet en bibelgruppe for pastorer og andre kristne ledere via zoom.

SELA

To norske utsendinger jobber sammen med to morsmålsoversettere fra sela-folket og prosjektlederen for jubal-oversettelsen (nabospråket).

De fokuserer på språkanalysen, noe som er viktig for å få god kvalitet på både skriftspråket og oversettelsen. Alfabetet er utarbeidet og blir tatt i bruk. Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten blir endelig godkjent av en ekstern konsulent.

Status nå:

2. utkast —  Galaterne, Efeserne, Filipperne og Kolosserne
På høring i landsbyene —  Åpenbaringsboken, Judas, 1. og 2. Peter
Klar for konsulentsjekk —  Matteus, 1. og 2. Tessaloniker, 1. og 2. Timoteus, Titus
Godkjent av konsulent —  Markus, Lukas, Johannes, Apostlenes gjerninger, Filemon, Jakobs brev, 1.- 3. Johannesbrev

Det er to små husmenigheter blant sela-folket, og de bruker bibeltekstene etter hvert som de blir tilgjengelige. Nærmere hundre muntlige bibelhistorier og flere kristne sanger er spilt inn som lydfiler. Teamet lager også videoer som forklarer kristne begreper, og legger dem ut på nett. Vær med å be om at flere må få oppleve Guds kjærlighet gjennom Ordet på sela!

Bli med til topps!

Siste etappe er beregnet å ta 5 år. Wycliffe er ansvarlig for å samle inn NOK 220 000 – 280 000 hvert år i årene 2023 – 2027. Det er denne prosjektsummen vi ønsker å finne faste bidragsytere til.

Ønsker du å gi en enkeltgave? Vipps til nummer: 794 563

Hva får du igjen for å være med?

— En unik mulighet til å bli med til topps i Himalaya og se to språkgrupper få tilgang til Guds Ord på egne språk
— Kvartalsvise rapporter fra arbeidet, med vitnesbyrd, smakebiter fra oversettelsen, bønneemner og rapportering på måloppnåelse
— Gleden over å være med å gi Bibelen videre!
— Mulighet til å reise og delta på innvielse av ferdig bibel/NT forutsatt at det lar seg gjøre å reise til Asia når den dagen kommer

Hva koster ekspedisjonen?

— Et fast avtalt bidrag, månedlig eller kvartalsvis
— Bønn for prosjektet og medarbeiderne

Skroll til toppen