Sørøst-Asia: Raja

Raja-folket opplever alvorlig forfølgelse. Mange lever på flukt og bor i flyktningleirer. Siden 2013 har oversettelsesarbeidet av Bibelen blitt gjort fra Norge, og oversetter-teamet fikk tilbakemeldinger på oversatte tekster fra raja-folk via mobil og nett. Ved årsskiftet 2022/2023 ble raja-prosjektet offisielt avsluttet, etter ti års arbeid. 

Om prosjektet

Det finnes en liten gruppe kristne blant raja-folket. Bibeltekstene som er oversatt hjelper dem å holde håpet oppe i en svært vanskelig livssituasjon. Teamet og de kristne rajaenes bønn er at flere skal komme til tro når de får høre om Guds kjærlighet på sine egne språk.

I løpet av de ti årene raja-prosjektet har pågått, har teamet fullført følgende:

— Analyse av språkets lydsystem og grammatikk, og utarbeidelse av alfabet og skriftspråk
— Oversettelse av animasjonsfilmen «God Story», som gir et overblikk over Bibelen og Guds frelsesplan
— Jesus-filmen, basert på Lukas-evangeliet (kan lastes ned gratis av hvem som helst)
— Flere komplette bibeltekster

Fakta

OPPDATERINGER

Status 2022

Vår lingvist har fullført mye nødvendig analyse av språket, og utviklet skriveregler. Foreløpig benyttes latinske bokstaver, og det jobbes videre med å utvide bruken av skriftspråket. Oversettelsesarbeidet går fremover dag for dag. Bibeltekstene må gjennom flere utkast med ulike kontroller før de kan publiseres som hefter, lydfiler, video, og/eller i mobil-app.

Status nå:

Bibeltekster som er komplette oversettelser:

— Jona og Rut – som tegneserier
— Josef-historien (1. Mos 37-51)
— Lukas
— Apostelgjerningene
— Efeserne
— Markus

Alle oversettelsene er tilgjengelig som lydfiler på Youtube, nettside, og noen på mobilapp. Noe er også trykket på papir. 

I løpet av de neste månedene, håper vi å få fullført og godkjent følgende bibeltekster for publisering: 

— Galaterne
— Filipperne
— Mosebok 1-36
— Matteus

At alt dette bibelstoffet er oversatt og publisert, er noe vi kan feire! Vi takker Gud for hans hjelp og ledelse, og vi takker medarbeiderne for godt arbeid, og vi takker dere givere for alle bidrag!

Skroll til toppen