Asia: Raja-språket

Raja-folket opplever alvorlig forfølgelse, og lever derfor på flukt i mange land. Oversettelse av Bibelen gjøres fra Norge, med kommunikasjon over internett med raja-folk som bor i flyktningleir.

Det finnes en liten gruppe kristne blant folket. Bibeltekstene som er tilgjengelig hjelper dem å holde håpet oppe til tross for vanskelig levesituasjon. Ikke minst ber vi om at flere skal komme til tro når de hører om Guds kjærlighet på eget språk. Det nye testamentet er planlagt ferdig om cirka 5 år.

Fakta

Område:Asia
Land:Sensitivt
Språk:Raja (pseudonym)
Befolkningsstørrelse:1 – 2 millioner
Samarbeid:Wycliffe Norge, Normisjon
Utsendinger:En teamleder, en lingvist, og en oversetter

Status 2021

Vår lingvist har fullført mye nødvendig analyse av språket, og utviklet skriveregler. Foreløpig benyttes latinske bokstaver. Det jobbes videre med å utvide bruken av skriftspråket.

Oversettelsesarbeidet går fremover dag for dag. Bibeltekstene må gjennom flere utkast med ulike sjekk før de kan publiseres som hefter, lydfiler, video, og/eller i mobil-app. Status nå:

  • Under arbeid: Romerbrevet
  • Ferdig utkast: Matteus, Markus, Johannes
  • Forståelsessjekket: deler av 1. Mosebok
  • Klar for konsulentsjekk: Apostlenes gjerninger, Efeserbrevet
  • Publisert digitalt: Lukas, Rut, Jona, 1 Mosebok 37-50 (Josef-historien)

I tillegg er Jesusfilmen og noen andre filmer spilt inn og tilgjengelig på nett.

Teamet er basert i Norge. Her går teamleder Sigmund Evensen og en konsulent gjennom noen tekster før de publiseres.
Raja-folket er forfulgt. Ved å oversette Bibelen bidrar vi til å styrke deres språk og verdi.