Asia: Raja-folket

Raja-folket opplever alvorlig forfølgelse. Mange lever på flukt og bor i flyktningleirer. Oversettelsen av Bibelen gjøres derfor fra Norge, men teamet får tilbakemeldinger på oversatte tekster fra raja-folk via mobil og nett.

Det finnes en liten gruppe kristne blant folket. Bibeltekstene som er oversatt hjelper dem å holde håpet oppe i en svært vanskelig livssituasjon. 

Teamet og de kristne rajaenes bønn er at flere skal komme til tro når de får høre om Guds kjærlighet på sitt eget språk.

I slutten av 2022, vil prosjektet gå mot en avslutning. I løpet av de 10 årene Raja-arbeidet har pågått, har teamet fullført følgende:

 • Analyse av språkets lydsystem og grammatikk, og utarbeidelse av alfabet og skriftspråk.
 • Oversettelse av animasjonsfilmen «God Story» som gir et overblikk over Bibelen og Guds frelsesplan.
 • Jesus-filmen, basert på Lukas-evangeliet (kan lastes ned gratis av hvem som helst).
 • Flere komplette bibeltekster.

Fakta

Område:Asia
Land:Sensitivt
Språk:Raja (pseudonym)
Befolkningsstørrelse:1 – 2 millioner
Samarbeid:Wycliffe Norge, Normisjon
Utsendinger:En teamleder, en lingvist, og en oversetter

Status 2022

Vår lingvist har fullført mye nødvendig analyse av språket, og utviklet skriveregler. Foreløpig benyttes latinske bokstaver. Det jobbes videre med å utvide bruken av skriftspråket.

Oversettelsesarbeidet går fremover dag for dag. Bibeltekstene må gjennom flere utkast med ulike sjekk før de kan publiseres som hefter, lydfiler, video, og/eller i mobil-app. Status nå:

 • Under arbeid: Romerbrevet
 • Ferdig utkast: Matteus, Markus, Johannes
 • Forståelsessjekket: deler av 1. Mosebok
 • Klar for konsulentsjekk: Efeserne
 • Publisert digitalt: 1. Mosebok 37-50 (Josef-historien), Rut, Jona, Lukas, Apostlenes gjerninger, Efeserne, Markus 

I tillegg er Jesusfilmen og noen andre filmer spilt inn og tilgjengelig på nett. Alt er tilgjengelig som lydfiler på Youtube, nettside, og noen på mobilapp. Noe er også trykket på papir.

I løpet av de neste månedene, håper vi å få fullført og godkjent for publisering:

 • Galaterne
 • Filipperne
 • Mosebok 1-36
 • Matteus

At alt dette bibelstoffet er oversatt og publisert, er noe vi kan feire! Vi takker Gud for hans hjelp og ledelse, og vi takker medarbeiderne for godt arbeid, og vi takker dere givere for alle bidrag!

Teamet jobber fra Norge. Her går teamleder Sigmund Evensen og en konsulent gjennom noen tekster før de publiseres.
Raja-folket er forfulgt. Ved å oversette Bibelen bidrar vi også til å styrke deres språk.
Scroll to Top