Asia: Raja-folket

Raja-folket opplever alvorlig forfølgelse. Mange lever på flukt og bor i flyktningleirer. Oversettelsen av Bibelen gjøres derfor fra Norge, men teamet får tilbakemeldinger på oversatte tekster fra raja-folk via mobil og nett.

Det finnes en liten gruppe kristne blant folket. Bibeltekstene som er oversatt hjelper dem å holde håpet oppe i en svært vanskelig livssituasjon. 

Teamet og de kristne rajaenes bønn er at flere skal komme til tro når de får høre om Guds kjærlighet på sitt eget språk. Det nye testamentet er planlagt ferdig om cirka 5 år.

Fakta

Område:Asia
Land:Sensitivt
Språk:Raja (pseudonym)
Befolkningsstørrelse:1 – 2 millioner
Samarbeid:Wycliffe Norge, Normisjon
Utsendinger:En teamleder, en lingvist, og en oversetter

Status 2021

Vår lingvist har fullført mye nødvendig analyse av språket, og utviklet skriveregler. Foreløpig benyttes latinske bokstaver. Det jobbes videre med å utvide bruken av skriftspråket.

Oversettelsesarbeidet går fremover dag for dag. Bibeltekstene må gjennom flere utkast med ulike sjekk før de kan publiseres som hefter, lydfiler, video, og/eller i mobil-app. Status nå:

  • Under arbeid: Romerbrevet
  • Ferdig utkast: Matteus, Markus, Johannes
  • Forståelsessjekket: deler av 1. Mosebok
  • Klar for konsulentsjekk: Efeserne
  • Publisert digitalt: 1 Mosebok 37-50 (Josef-historien), Rut, Jona, Lukas, Apostlenes gjerninger 

I tillegg er Jesusfilmen og noen andre filmer spilt inn og tilgjengelig på nett.

Teamet jobber fra Norge. Her går teamleder Sigmund Evensen og en konsulent gjennom noen tekster før de publiseres.
Raja-folket er forfulgt. Ved å oversette Bibelen bidrar vi også til å styrke deres språk.