Hvorfor bibeloversettelse?

Wycliffe mener at alle, uansett etnisitet og språk, burde ha rett til å ha Bibelen på sitt eget morsmål. Ingen skulle behøve å lære seg et annet språk for å få tilgang til det Bibelen formidler til oss.

Det er sterkt å møte mennesker som får høre Gud «snakke» morsmålet deres for aller første gang. Bibelen er ikke lenger fremmed. Ordene går rett til hjertet, for de er skrevet på deres eget hjertespråk.

I Norge tar vi det nærmest for gitt at vi kan lese Bibelen på norsk. Om vi ønsker det, kan vi velge og vrake i forskjellige oversettelser og utgaver. Dette er imidlertid ingen selvfølge for mennesker mange andre steder i verden. Rundt 1,5 milliarder mennesker har fortsatt ikke Bibelen på sitt eget morsmål.

 

Wycliffe: En nøkkelaktør

Medarbeidere i Wycliffe-alliansen var i 2017 engasjert i 2125 aktive oversettelsesprosjekter. Personell fra Wycliffe Norge var med på 18 av disse. I tillegg var det ytterligere 459 oversettelsesprosjekter som ble utført av andre organisasjoner. Til sammen var det arbeid i gang i 2584 språk.

 

 


Prosjektportefølje – landoversikt (Wycliffe Norge)

 

RØD = Bibeloversettelsesprosjekt
SVART = Bistandsprosjekt
GUL = Bibeloversettelsesprosjekt – personell tilknyttet Wycliffe, utsendt og finansiert av andre organisasjoner

IKKE MARKERT = 4 sensitive bibeloversettelsesprosjekter i Asia der vi ikke kan avsløre navn på land av hensyn til sikkerheten

 

 

«Vi er blant de mest foraktede folk i verden. Så når vi hører på vårt eget språk at Gud elsker oss og sendte Jesus for å dø for oss, er det den mest revolusjonerende nyheten vi noen gang har hørt!»

Romani-talende i Europa

 

 

Ønsker du å støtte Wycliffes arbeid?