til alle hjerter, alle språk

Bibeloversettelse

Engasjer deg
Wycliffe Wycliffe

Hvorfor bibeloversettelse?

Ingen skulle trenge å lære seg et nytt språk for å lese Bibelen! Alle burde ha tilgang på Bibelen på morsmålet, uansett etnisitet og bakgrunn.

Medarbeidere i Wycliffe-alliansen var i 2019 engasjert i minst 1995 språkprosjekter der man ikke har Bibelen oversatt fra før. Personell fra Wycliffe Norge var involvert i 18 av disse prosjektene. 

Fortsatt mangler 1 av 5 mennesker i verden hele Bibelen på sitt eget morsmål.