Sammen om bibeloversettelse

1,5 milliarder mennesker har enda ikke tilgang på hele Bibelen på sitt eget språk!

Hvorfor bibeloversettelse?

Wycliffe mener alle burde ha tilgang på Bibelen på morsmålet, uansett etnisitet og bakgrunn. Ingen skulle trenge å lære seg et nytt språk for å lese Bibelen! 

Medarbeidere i Wycliffe-alliansen var i 2019 engasjert i minst 1995 språkprosjekter. Personell fra Wycliffe Norge var involvert i 18 av disse prosjektene. 

Fortsatt mangler 1 av 5 hele Bibelen på sitt eget morsmål.