JUBILEUMSFEIRING LØRDAG 9. JUNI – ÅPENT ARRANGEMENT!

Kom og bli med på fest – vi feirer 40-årsjubileum i år, og inviterer til festkveld i Oslo denne lørdagskvelden. Det blir bl.a. lovsang, historisk tilbakeblikk og oppdatert statistikk om bibeloversettelse. I tillegg får vi:

  • Intervju med Sigmund Evensen om bibeloversettelse før og nå
  • Visjonære innlegg om misjon og bibel fra andre misjonsledere
  • Et blikk på den globale bibeloversettelsesbevegelsen ved verdensleder Kirk Franklin
  • Samiske salmer

Kake og kaffe blir det selvsagt også. Les mer og delta på vårt Facebook-arrangement.

Velkommen!

 

 


Wycliffe: En nøkkelaktør
Per 2017 finnes Bibelen eller bibeldeler på 3312 språk, av de 7099 språkene som vi vet er i bruk i dag. Snakker vi om antall mennesker, har 5,371 milliarder hele Bibelen oversatt til språket de snakker. I tillegg har 658 millioner Det nye testamentet, og 398 millioner minst en del av Bibelen (statistikk 2017).

Medarbeidere i Wycliffe-alliansen var i 2017 engasjert i 2125 aktive oversettelsesprosjekter (18 av disse var personell fra Wycliffe Norge med på). I tillegg var det ytterligere 459 oversettelsesprosjekter som ble utført av andre organisasjoner, der i blant nasjonale bibelselskap tilsluttet De Forente Bibelselskaper. Til sammen var det altså arbeid i gang i 2584 språk.

 

Hvorfor bibeloversettelse?
Wycliffe mener at alle, uansett etnisitet og språk, burde ha rett til å ha Bibelen på morsmålet. Ingen skulle behøve å lære seg et annet språk for å få tilgang til det Bibelen formidler til oss.

Det er sterkt å møte mennesker som får høre Gud «snakke» morsmålet deres for aller første gang. Bibelen er ikke lenger fremmed. Ordene går rett til hjertet, for de er skrevet på deres eget hjertespråk.

I Norge tar vi det nærmest for gitt at vi kan lese Bibelen på norsk. Om vi ønsker det, kan vi velge og vrake i forskjellige oversettelser og utgaver. Dette er imidlertid ingen selvfølge for mennesker mange andre steder i verden. Minst 1,5 milliarder mennesker har fortsatt ikke Bibelen på sitt eget morsmål.

 


 

RØD = Bibeloversettelsesprosjekt
SVART = Bistandsprosjekt
SVART* = Bistandsprosjekt, gitt godkjent prosjektsøknad hos Norad i 2018
GUL = Bibeloversettelsesprosjekt – personell tilknyttet Wycliffe, utsendt og finansiert av andre organisasjoner

IKKE MARKERT = 4 sensitive bibeloversettelsesprosjekter i Asia der vi ikke kan avsløre navn på land av hensyn til sikkerheten

 

 

«Vi er blant de mest foraktede folk i verden. Så når vi hører på vårt eget språk at Gud elsker oss og sendte Jesus for å dø for oss, er det den mest revolusjonerende nyheten vi noen gang har hørt!»

Romani-talende i Europa

 

 

 

 

 

Ønsker du å støtte Wycliffes arbeid?