Bli fast giver til bibeloversettelse

Bli fast giver

#sitater

«Du kan ikke nå hele samfunnet vårt hvis du ikke bruker Ifugao-Bibelen» Ofte er responsen på den engelske oversettelsen: «Det der er utlendingenes Bibel. Men Ifugao-Bibelen er vår»

Ifugao-kirkeleder, Filippinene

«It was not me translating the Bible, the Bible was translating me»

Translator in the Gwahatike Project, PNG

Aktuelt

Skattefradrag

Ønsker du skattefradrag på dine gaver? Wycliffe er med i ordningen som gir skattefradrag for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, jf. Skatteloven § 6-50. Ordningen forutsetter at Wycliffe innrapporterer navn og personnummer (11 siffer) til likningsmyndighetene.

Wycliffe:nytt

Les vårt nyhetsmagasin på PDF eller i papirformat for den ferskeste oppdateringen om våre prosjekter. Nytt nummer ute hvert kvartal.

Bli abonnent på Wycliffe:nytt

NB. Det er gratis å bli abonnent på bladet

Bli abonnent

Prosjektkatalog

Her vil du finne alle prosjektene og utsendingene Wycliffe Norge har for øyeblikket. Klikk på bildene for å lese mer om hva de gjør.  

Les mer

Branta-prosjektet

Branta-prosjektet holder til i Himalaya-regionen. En norsk utsending har vært involvert i prosjektet helt siden oppstarten. Branta-oversettelsen av Det nye testamentet ble innviet i 2014. Oversettelsesteamet er nå i gang med oversettelse av Det gamle testamentet.  

Familien Dijkstra

Prosjektbeskrivelse: Jorunn og Hillebrand Dijkstra (her med sønnen Johannes) arbeider med bibeloversettelse til saafi-saafi-språket i Senegal. Hillebrand jobber sammen med to morsmålsoversettere, Mamadou og Augustin. En annen medarbeider, Aliou, gjør kontrollarbeid og driver distribusjon av bøker. Familien oppholder seg for

K-prosjektet

K-prosjektet: sensitivt landområde Prosjektbeskrivelse: Dette er et sensitivt prosjekt der vi verken kan gå ut med navn på språket eller utsendingene av hensyn til sikkerheten. Et norsk ektepar har jobbet med dette språket i mange år og har nettopp fått

Oddmund Pettersen

Prosjektbeskrivelse: Dette prosjektet omfavner det portugisisktalende Afrika, og er ledet av Oddmund Pettersen. Oddmund er Field Coordinator i The Seed Company og fungerer som koordinator for til sammen 11 ulike språkgrupper i regionen. Disse befinner seg alle i de portugisisktalende

Prosjekt i Sentral-Asia

Prosjektbeskrivelse: Prosjektet tar for seg et språk i Sentral-Asia Det nye testamentet er ferdig oversatt og trykket, og Det gamle testamentet anslås å stå ferdig en gang i løpet av 2018. En norsk utsending arbeider sammen med to nasjonale oversettere som

Prosjekt Sør-Asia

Dette er et hemmelig prosjekt. Arbeidet utføres i ett av nabolandene til landet i Asia. En norsk utsending bor og jobber i Asia. Arbeidet med språklæring og analyse av språket er akkurat ferdig, og bibeloversettelsesarbeidet i gang.  

Eyvind Olafsrud

Prosjektbeskrivelse: Eyvind er Wycliffes nyeste utsending. Han reiste ut i januar 2016 til Papua Ny-Guinea (PNG), der han jobber for SIL. Han skal jobbe med bibeloversettelse i et såkalt flerspråksprosjekt, dvs. at han vil jobbe med et oversetterteam av nasjonale medarbeidere som alle jobber

Raja-prosjektet

    Dette er et svært sensitivt prosjekt. Av sikkerhetsårsaker kan vi ikke gi mer enn generell informasjon om landet og folkegruppen. Folkegruppen Raja (pseudonym) er en forfulgt minoritet i Sør-Asia, de tilhører en annen religion enn majoriteten og blir

Familien Hector

Prosjektbeskrivelse: Karen Elisabet Wittersø og Fredrik Hector (med barna Jonatan, Aleksander og Nikolea) er utsendinger for NLM og Wycliffe i Etiopia. De bor til vanlig i byen Gisma i Sør-Etiopia og arbeider med språklæring og analyse av tqmakko-språket og med bibeloversettelse. Teamet