Wycliffe: En nøkkelaktør
Per 2016 finnes Bibelen eller bibeldeler på hele 3223 språk, av de 7097 språkene som vi vet er i bruk i dag. Snakker vi om antall mennesker, har 5 135 millioner Bibelen oversatt til språket de snakker. I tillegg har 685 millioner Det nye testamentet, og 434 millioner deler av Bibelen (statistikk 2016).

I oktober 2016 var medarbeidere i Wycliffe Global Alliance engasjert i 2000 aktive oversettelsesprosjekter (18 av disse var personell fra Wycliffe Norge med på). I tillegg er det ytterligere 422 oversettelsesprosjekter som utføres av andre organisasjoner, der i blant nasjonale bibelselskap tilsluttet De Forente Bibelselskaper. Til sammen er det altså arbeid i gang i 2422 språk.

 

Hvorfor bibeloversettelse?
Wycliffe mener at alle, uansett etnisitet og språk, burde ha rett til å ha Bibelen på morsmålet. Ingen skulle behøve å lære seg et annet språk for å få tilgang til det Bibelen formidler til oss.

Det er sterkt å møte mennesker som får høre Gud «snakke» morsmålet deres for aller første gang. Bibelen er ikke lenger fremmed. Ordene går rett til hjertet, for de er skrevet på deres eget hjertespråk.

I Norge tar vi det nærmest for gitt at vi kan lese Bibelen på norsk. Om vi ønsker det, kan vi velge og vrake i forskjellige oversettelser og utgaver. Dette er imidlertid ingen selvfølge for mennesker mange andre steder i verden. Minst 1,5 milliarder mennesker har fortsatt ikke Bibelen på sitt eget morsmål.

Jeg ba til Gud om at jeg måtte få leve lenge nok til å kunne lese Bibelen på mitt eget språk.

Obow Inaru fra Abau-folket i Papua Ny-Guinea

Relaterte artikler: