Bibeloversettelse

Er det fortsatt behov for det i dag?

Hvorfor bibeloversettelse?

Wycliffe mener at alle burde ha rett til å ha Bibelen på sitt eget morsmål. Uansett etnisitet og språk. Ingen skulle trenge å lære seg et nytt språk for å lese Bibelen!

Det er sterkt å møte mennesker som får høre Gud «snakke» morsmålet deres for aller første gang. Bibelen er ikke lenger fremmed. Ordene går rett til hjertet, for de er skrevet på deres eget hjertespråk.

Wycliffe: En nøkkelaktør 

Medarbeidere i Wycliffe-alliansen var i 2018 engasjert i 2139 prosjekter. Til sammen ble det gjort oversettelsesarbeid i 2658 språk. Personell fra Wycliffe Norge var involvert i 18 av disse prosjeketene. 

Fortsatt mangler 1,5 milliarder mennekser Bibelen på sitt eget morsmål.

Vårt arbeid

For tiden har vi 19 utsendinger fordelt på 26 prosjekter.  Les mer >>

Vi har tre bistandsprosjketer, to i Pakistan og ett i Etiopia. Alle prosjktene jobber for at mennesker skal få tilgang påopplæring på morsmålet og gir rettigheter til minoriteter.  Les mer >>


Ønsker du å støtte Wycliffes arbeid?