Wycliffe: En nøkkelaktør
Per 2017 finnes Bibelen eller bibeldeler på hele 3312 språk, av de 7099 språkene som vi vet er i bruk i dag. Snakker vi om antall mennesker, har 5 371 millioner hele Bibelen oversatt til språket de snakker. I tillegg har 658 millioner Det nye testamentet, og 398 millioner deler av Bibelen (statistikk 2017).

I oktober 2017 var medarbeidere i Wycliffe-alliansen engasjert i 2125 aktive oversettelsesprosjekter (18 av disse var personell fra Wycliffe Norge med på). I tillegg er det ytterligere 459 oversettelsesprosjekter som utføres av andre organisasjoner, der i blant nasjonale bibelselskap tilsluttet De Forente Bibelselskaper. Til sammen er det altså arbeid i gang i 2584 språk.

 

Hvorfor bibeloversettelse?
Wycliffe mener at alle, uansett etnisitet og språk, burde ha rett til å ha Bibelen på morsmålet. Ingen skulle behøve å lære seg et annet språk for å få tilgang til det Bibelen formidler til oss.

Det er sterkt å møte mennesker som får høre Gud «snakke» morsmålet deres for aller første gang. Bibelen er ikke lenger fremmed. Ordene går rett til hjertet, for de er skrevet på deres eget hjertespråk.

I Norge tar vi det nærmest for gitt at vi kan lese Bibelen på norsk. Om vi ønsker det, kan vi velge og vrake i forskjellige oversettelser og utgaver. Dette er imidlertid ingen selvfølge for mennesker mange andre steder i verden. Minst 1,5 milliarder mennesker har fortsatt ikke Bibelen på sitt eget morsmål.

 

 

 

RØDT= Bibeloversettelsesprosjekter. SVART= Bistandsprosjekter. *= Gitt godkjent prosjektsøknad hos Norad i 2018. GULT= Bibeloversettelsesprosjekter – personell tilknyttet Wycliffe, utsendt og finansiert av andre organisasjoner. IKKE MARKERT= 4 sensitive bibeloversettelsesprosjekter i Asia der vi ikke kan avsløre navn på land av hensyn til sikkerheten.

 

 

 

 

Utlysninger og relaterte artikler:

 

 

 

 

Ønsker du å støtte Wycliffes arbeid?