Bibeloversettelse

Er det fortsatt behov for det i dag?

Hele 1,5 milliarder mennesker har enda ikke Bibelen på sitt eget språk!

Hvorfor bibeloversettelse?

Wycliffe mener at alle burde ha rett til å kunne lese Bibelen på sitt eget morsmål, uansett etnisitet og bakgrunn. Ingen skulle trenge å lære seg et nytt språk for å lese Bibelen! 

Medarbeidere i Wycliffe-alliansen var i 2019 engasjert i minst 1995 språkprosjekter. Personell fra Wycliffe Norge var involvert i 18 av disse prosjektene. 

Fortsatt mangler 1 av 5 Bibelen på sitt eget morsmål.