Vi befinner oss på siste base-camp før oppstigning til toppen. Nå gjenstår bare siste etappe. Vi har plass til flere på denne ekspedisjonen. Blir dere med til topps?

Siste etappe står foran oss

Toppen som er målet, er to bibeloversettelser i Himalaya-regionen:

Disse prosjektene pågår i Himalaya nå, og siste etappe står foran oss: Innspurten for å gjøre begge oversettelsene ferdige innen utgangen av 2027!

Oversettere som har sela og tshangla som morsmål, arbeider med selve oversettelsen, ledet av den erfarne bibeloversetteren KC. Han var med i oversettelsen av Det nye testamentet (NT) til tshangla som ble innviet i 2014. To norske lingvister assisterer sela-teamet med språkanalyse og utarbeiding av skriftspråk.

Historie

Norske misjonærer la grunnlaget i årene før 1990. I 1991 startet en norsk Wycliffe-utsending arbeidet med tshangla. Han utarbeidet skriftspråk og fikk med seg KC og andre i oversettelsesarbeidet. I 1990 visste man om rundt 5 kristne. I dag er det anslått 500, og en husmenighetsbevegelse er i vekst. I 2014 ble NT innviet, og allerede da var oversettelse av GT i gang. Nå er GT i sluttprosess. Så må hele NT revideres slik at helheten blir best mulig. Planen er at hele Bibelen skal utgis i 2027.

I 2009 startet en annen norsk Wycliffe-utsending å lære seg språket sela. Det er få kristne blant sela-folket. Etter noen år begynte morsmålsoversettere å oversette bibeltekstene. Enda en erfaren lingvist og oversetter gikk inn i prosjektet i 2022. Det nye testamentet forventes ferdig i 2027.

Bli med til topps!

Siste etappe er beregnet å ta 5 år. Wycliffe er ansvarlig for å samle inn NOK 220.000 – 280.000 hvert år i årene 2023 – 2027. Det er denne prosjektsummen vi ønsker å finne faste bidragsytere til.

Du kan også gi på Vipps på nummer: 794563

Hva får dere igjen for å være med?

Hva koster ekspedisjonen?

Scroll to Top