Vi befinner oss på siste base-camp før oppstigning til toppen. Nå gjenstår bare siste etappe. Vi har plass til flere på denne ekspedisjonen. 

Blir dere med til topps?

Vi befinner oss på siste base-camp før oppstigning til toppen. Nå gjenstår bare siste etappe. Vi har plass til flere på denne ekspedisjonen. Blir dere med til topps?

Siste etappe står foran oss

Toppen som er målet, er to bibeloversettelser i Himalaya-regionen: Det nye testamentet på *sela og hele Bibelen på *jubal.

Disse prosjektene pågår i Himalaya nå, og siste etappe står foran oss: Innspurten for å gjøre begge oversettelsene ferdige innen utgangen av 2027! Oversettere som har sela og jubal som morsmål, arbeider med selve oversettelsen, ledet av den erfarne bibeloversetteren KC. Han var med i oversettelsen av Det nye testamentet (NT) til jubal som ble innviet i 2014. To norske lingvister assisterer sela-teamet med språkanalyse og utarbeiding av skriftspråk.

Jubal

Norske misjonærer la grunnlaget i årene før 1990. I 1991 startet en norsk Wycliffe-utsending arbeidet med jubal. Han utarbeidet skriftspråk og fikk med seg KC og andre i oversettelsesarbeidet. I 1990 visste man om rundt 5 kristne. I dag er det anslått 500, og en husmenighetsbevegelse er i vekst. I 2014 ble NT innviet, og allerede da var oversettelse av GT i gang. Nå er GT i sluttprosess. Så må hele NT revideres slik at helheten blir best mulig. Planen er at hele Bibelen skal utgis i 2027.

Sela

I 2009 startet en norsk Wycliffe-utsending å lære seg språket sela. Det er få kristne blant sela-folket. Etter noen år begynte morsmålsoversettere å oversette bibeltekstene. Enda en erfaren lingvist og oversetter gikk inn i prosjektet i 2022. Det nye testamentet forventes ferdig i 2027.

Vitnesbyrd fra jubal

Endelig kan Taina studere Bibelen på jubal!

*Taina er en lokal kristen. Takket være det du har gitt, kan hun studere Bibelen! Taina deltar i en bibelgruppe som er tilknyttet oversettelsesprosjektet til jubal. Når vi forstår Bibelens budskap har den kraft til å forandre liv! Det har Taina selv fått erfare. Alt hun lærer deler hun med mannen sin. Bare for en kort stund siden kalte ikke mannen seg kristen. Hele livet hadde han hatt en sterk buddhistisk tro, men etter at han fikk høre om Jesus gjennom Bibelen på jubal, har han nå valgt å bli en etterfølger av Jesus!

Gjennom bibelgruppen lærer Taina hvordan hun kan vitne om Jesus på en mer målrettet måte. Hun har også nylig ledet en av sine nære venner til Jesus.

Blir du med til topps?

Siste etappe er beregnet å ta 4 år. Wycliffe er ansvarlig for å samle inn NOK 220.000 – 280.000 hvert år i årene 2023 – 2027. Det er denne prosjektsummen vi ønsker å finne faste bidragsytere til.

Ønsker du å gi en enkeltgave? Vipps til nummer: 794563

Hva får du igjen for å være med?

— En unik mulighet til å bli med til topps i Himalaya og se to språkgrupper få tilgang til Guds Ord på egne språk
— Kvartalsvise rapporter fra arbeidet, med vitnesbyrd, smakebiter fra oversettelsen, bønneemner og rapportering på måloppnåelse
— Gleden over å være med å gi Bibelen videre!
— Mulighet til å reise og delta på innvielse av ferdig bibel/NT forutsatt at det lar seg gjøre å reise til Asia når den dagen kommer

Hva koster ekspedisjonen?

— Et fast avtalt bidrag, månedlig eller kvartalsvis
— Bønn for prosjektet og medarbeiderne

*navnene er endret av sikkerhetshensyn

Skroll til toppen