Ikke overse gramatikken!

Det er nødvendig med grundig grammatikk-arbeid for å kunne gjøre en god jobb med oversettelse av Bibelen. Dersom man oversetter setninger direkte fra et språk til et annet, vil man støte på en del problemer. Forstår man forskjellene mellom språkene, er det lettere å gjenkjenne og takle disse problemene.

Men hvorfor må vi jobbe med grammatikken? Jo, mahou har en grammatikk som er ganske annerledes enn fransk, det eneste språket mange har lært på skolen. Hvis man prøver å oversette setninger direkte, støter man på problemer. Det er lettere å gjenkjenne og takle disse problemene, når man forstår forskjellene mellom språkene bedre. 

Her er noen eksempler på viktige forskjeller vi har oppdaget. Kanskje kan disse eksemplene gi en følelse av hvordan det er å jobbe med språk som er helt annerledes enn norsk? 

Rekkefølge av ord viktig


Mahou er ekstremt nøye på rekkefølgen på ord. På norsk kan vi sette forskjellige ting først i setningen, for å framheve det: «Jeg hørte en bil ute i gata», kan bli til «en bil hørte jeg ute i gata», eller «ute i gata hørte jeg en bil». Setningene betyr stort sett det samme, men vekten ligger på forskjellige ting. På mahou er det nesten ingen ord som kan flyttes rundt i setninger. Men i stedet har man et eget ord, «le», som man kan sette etter det ordet man vil framheve. «En bil hørte jeg ute i gata» blir «Jeg hørte en bil-
le ute i gata». Dette er det ekstra viktig å være klar over når vi jobber med bibeloversettelse og skal oversette det nye testamente fra gresk, for gresk har enda friere ordstilling enn norsk. På mahou blir man pent nødt til å sette ordene i sin faste rekkefølge. Da gjelder det å huske at man har andre verktøy for å framheve ting. 

Fra en grammatikk-workshop i oktober 2023. Her er Olav avbildet sammen med kursholderne og koordinator, samt fem medlemmer fra mahou-teamet, og to fra nglwa-teamet.

Vi har også oppdaget at man skal være ytterst forsiktig med å bruke «som» på mahou, for det betyr noe litt annet enn på norsk (og fransk og gresk). Ta for eksempel Lukas 2,5: «Josef dro opp til Betlehem for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn». Det er fullt mulig å oversette dette direkte til mahou, og få en setning som betyr noe. Men betydningen er ikke rett! En mahou som hører «sin trolovede, som ventet barn», vil tenke at Josef må ha hatt andre trolovede, som ikke ventet barn. Poenget med som-setninger på mahou er nemlig å plukke ut noe eller noen blant flere andre. Vi gjør det noen ganger på norsk også: «Hvem var det som tok den?» «Det var den mannen som løp bortover dit.» Her er det tydelig at «som» er en hjelp til å plukke ut én mann blant flere kandidater. Problemet er at på mahou er det dette som er den normale måten å forstå som-setninger på. Og dermed blir det problemer hvis man ikke passer på sammenhengen. «Disiplene som var i båten» – betyr det at det var andre disipler som ikke var med? «De hellige som er elsket av Gud» – betyr det at det er noen hellige som ikke er elsket av Gud? Kanskje? Det står strengt tatt ingenting om det på gresk eller fransk. Men hvis det ikke skal være åpent for flere tolkninger på mahou, må vi omformulere det. 

Jeg kunne nevnt mange andre små og store forskjeller mellom språkene vi jobber med. Men dette var noen eksempler på at en grammatikk-workshop kan være veldig nyttig for å kunne takle de utfordringene vi møter i arbeidet med å oversette Bibelen.

Familien Brennsæter


I 2019 ble familien Brennsæter sendt av NLM til Elfenbenskysten (Côte d’Ivoire) for å bo og jobbe blant Mahou-folket. Sammen med en gruppe mahou-oversettere arbeider Olav med å oversette Det nye testamentet. 

Foto: Wycliffe, bildene er “sladdet” for å ikke vise ansiktene til de rundt Makset
*Makset er ikke hans ekte navn

Skroll til toppen