Wycliffes trosgrunnlag​

Wycliffe Norge deler samme trosgrunnlag som Wycliffe Global Alliance.

Sentrale punkter

— Vi tror at Bibelen, Guds inspirerte ord, er pålitelig og utgjør norm for lære og liv.
— Vi tror på én evig, treening Gud; Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.​
— Vi tror alle mennesker er skapt i Guds bilde og har verdi, men som et resultat av synd, trenger vi forsoning med Gud og hverandre.​
— Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn, født av jomfru Maria; sann Gud og sant menneske. Han viste Guds kjærlighet for syndere ved å lide døden i vårt sted, sto opp fra de døde og fòr opp til himmelen der han går i forbønn for oss.​
— Vi tror at alle som omvender seg og tror på Jesus Kristus som frelser og herre, ved Guds nåde, blir rettferdig for ham og mottar tilgivelse og evig liv.​
— Vi tror at Jesus Kristus skal komme tilbake i herlighet for å reise opp de døde og dømme verden.​
— Vi tror alle mennesker skal stå opp fra de døde; de som er i Kristus til evig liv med Gud, og de som går fortapt til evig adskillelse fra Gud.​
— Vi tror på Den hellige ånd som gir nytt liv til alle som tror på Jesus Kristus. Ved Åndens nærvær og forvandlende kraft får de troende utrustning til å leve et hellig liv i tjeneste for Gud.​
— Vi tror at Kirken, fellesskapet av de troende, er Kristi legeme med oppdrag om å gjøre alle folkeslag til disipler.​

LAST NED WYCLIFFES TROSBEKJENNELSE

Norsk og engelsk versjon

Skroll til toppen