En nøkkel til samfunnsbygging

I 2. Kongebok kapittel 4 skildres et mirakel som Gud gjorde for enken gjennom profeten Elisja. Enken var i en svært vanskelig situasjon da Gud møtte henne. Gud tok utgangspunkt i litt olje, det eneste enken hadde, og gjorde det bokstavelig talt om til overflod.

Det finnes et mangfold av tekster også i Det nye testamentet der vi ser samme motiv: Det lille sennepsfrøet ble til et stort tre, de investerte talentene ga stor avkastning, og multipliseringen av brød og fisk slik at alle ble mette, for å nevne noen. Hva viser Gud oss om seg selv gjennom disse undrene

Vi begynner en ny fase


Bistandsprosjektet i Etiopia er nå i sin andre prosjektfase. Den første prosjektperioden hadde fokus på morsmålsundervisning på fem forskjellige språk i Sørvest-Etiopia. I to av språkene, burji og koorete, skulle vi kun bidra med å lage ordbøker (som er ferdig), derfor ble ikke disse språkgruppene med i satsingen for de neste fem årene. Men de tre andre språkene, konso, ale og dirashe, blir med videre. De tre språkene utviklet skolemateriell (1.-4. klasse) og hadde samarbeid med noen pilotskoler i første prosjektfase. Nå skal bøkene brukes 37 skoler og arbeidet vil nå ut til mer enn 20 000 elever!  

Vi utvider prosjektet 


For å øke kvaliteten på undervisningen har SIL Etiopia, vår samarbeidspartner, nylig ansatt ti lærere. Lærerne er blant de flinkeste i sine språkgrupper til å både lese og skrive. Flere av dem har også vært med å utvikle lærebøkene som brukes i undervisningen. De skal nå være mentorer for flere hundre lærere på barneskolene og slik blir forhåpentligvis noe lite til noe stort.
 

Vi skal også starte med lese- og skriveopplæring for kvinner. Dette er et helt nytt element i prosjektet. Vi skal gjøre det i de tre språkgruppene og i tillegg innlemmes fire nye språk: tsamakko, ari, banna og erbore. Nesten alle språkene har enten et ferdig oversatt Nytestamente eller et oversettelsesarbeid i gang, og målet med prosjektet er å øke antall lesekyndige på sitt eget språk i disse gruppene. Det er også ekstra gøy at våre utsendinger Karsan og Fredrik Hector jobber med bibeloversettelse til tsamakko. 

En invitasjon til å delta i Guds misjon 


Hva er det Gud viser oss når han gjør noe stort ut av noe lite? Kanskje er det flere rette svar. Vi ser noen av hans egenskaper i måten han åpenbarer seg på. Han viser seg som Forsørger, som Allmektig, som Opprettholder og Herre, for å nevne noe. Det bør også nevnes at Gud ikke er den eneste aktøren i disse fortellingene, men at han inviterer menn, kvinner og barn til å delta i sitt verk. Tro er noe som preger hver fortelling. Enken måtte samle kar og begre for å oppbevare oljen før hun visste hva som skulle komme til å skje.
De som fikk talenter å forvalte, måtte investere dem for å skape avkastning, og gutten måtte gi brødene og fisken som en gave for at de 5000 skulle bli mette. 

I Wycliffe ser vi ofte at Gud gjør mye med det lille som folk kan stille opp med. Noen ganger er det et under, andre ganger ikke. Med bistand er det slik at for hver krone som gis til Wycliffes bistandsprosjekt, stiller Norad med 9 kroner til. Språk og kunnskap kan også være et område der små ting multipliserer seg. Lærere som gledelig gir bort sin kunnskap til andre, fyller opp den andres kar uten å miste noe selv.

For at lite skal bli til mye, trengs det folk som er villige til å gi av det de har. Og så må vi stole på at Gud kan gjøre det til mer. Takk for det du gir til bistand. Det betyr mye for mange! 

Barnehagebarn som vi håper snart skal få lære å lese og skrive på sitt eget morsmål når de begynner på skolen.

Skroll til toppen