Antikorrupsjon

Grasrotkurs i Antikorrupsjon

Korrupsjon er et stort problem i verden i dag. Mange samfunn er så gjennomsyret av korrupsjon at lokalbefolkningen ikke engang tenker over at de er ofre for korrupsjon eller delaktige i å opprettholde korrupte systemer. Wycliffe har, sammen med Digni, utviklet et grasrotbasert kurs i antikorrupsjon. Målet med kurset er å øke kunnskapen om korrupsjon hos folk på grasrotnivå slik at de skal bli i stand til å bekjempe det i sin hverdag. Kurset er enkelt og lettfattelig, og kursdeltakerne får arbeide med egne ‘case’ slik at det blir relevant uansett hvor det holdes.

Kurset er gratis og finnes på engelsk, fransk, spansk og urdu. Vi oppfordrer til å oversette kurset videre til andre aktuelle språk og gjøre kulturelle tilpasninger. Siste versjon av kursmateriellet ligger til nedlasting under. Den siste versjonen ble lansert 10. februar 2016.