Antikorrupsjonskurset – nå også på urdu!

Antikorrupsjons-kurset – nå også på urdu!

Siden 2011 har Wycliffe Norge vært med på å utvikle et grasrotkurs i antikorrupsjon.

Arbeidet er finansiert av Norad, gjennom Digni.  Det ble utviklet av Wycliffe Norge i tett samarbeid med Digni og Dignis medlemmer fra ulike deler av verden.

Grasrotkurset har som mål å opplyse om korrupsjon, om hva det er, hvorfor det er skadelig, og hvordan vi kan unngå korrupsjon, både i jobbsammenheng og privat. Gjennom interaktive oppgaver, mye gruppearbeid rundt personlige erfaringer, og dilemmatrening, får deltagerne en forståelse for hva det dreier seg om og hva de må være på vakt for i hverdagen. Antikorrupsjonsarbeid er svært viktig for våre prosjekter. Det beskytter mot mislighold og setter partnerne i stand til å bygge en sunn økonomi og en solid organisasjon. I alle prosjekter der Wycliffe er involvert, er god forvaltning viktig. Pengene skal brukes rett og antikorrupsjonskurset bidrar til dette.

Vi har ikke tall på antallet mennesker og organisasjoner som har brukt kurset, men tilbakemeldingene er mange og gode fra organisasjoner over hele verden. Så vi ser at det har potensial til å skape endring!

Innvielsen


Kurset på urdu ble innviet den 19. oktober av Wycliffes samarbeidspartner KCDA (Kachhi Community Development Program) i Pakistan. Det er de som har stått for oversettelsen. Det ble holdt en seremoni med et mini-kurs. Blant deltagerne var blant annet visedirektøren for antikorrupsjonsdepartementet i området. De siste tre årene har KCDA holdt 28 antikorrupsjonskurs med totalt 1175 deltagere, med gode tilbakemeldinger. Representanten fra de lokale myndighetene sa at de som myndigheter har mulighet til å gjøre noe med korrupsjonen, men at noe av problemet ligger i at folk ikke har kunnskapen, og de vet ikke hvor de kan henvende seg når de trenger hjelp. Han var svært imponert over kurset, og takknemlig ovenfor KCDA og deres initiativ på antikorrupsjonsarbeid i området. 

Skroll til toppen