To utsendinger i Himalaya

To norske utsendinger er tilknyttet sela-prosjektet som lingvistiske konsulenter. De er sendt ut i samarbeid med Normisjon. Fordi sela-prosjektet er sensitivt, er det ikke mulig for utsendingene å bo i området.

Om prosjektet

Sela-oversetterteamet består av to oversettere og våre to norske utsendinger. Prosjektet har som mål å utvikle et skriftspråk som fungerer for folket, og å oversette Bibelen. Det er omtrent femti kristne blant sela-folket, og de trenger Bibelen for å kunne vokse i troen og dele Guds ord med flere. Det nye testamentet er planlagt ferdig om ca. 5 år.

Fakta

OPPDATERINGER

Status 2024

Våre utsendinger jobber sammen med to morsmålsoversettere fra sela-folket og prosjektlederen for jubal-oversettelsen (nabospråket). De fokuserer på språkanalysen, noe som er viktig for å få god kvalitet på både skriftspråket og oversettelsen. Alfabetet er utarbeidet og blir tatt i bruk, men det jobbes fortsatt med å få klar en rettskrivningsguide. 

Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten blir endelig godkjent av en ekstern konsulent.

Status nå:

De fleste bøkene i NT har gått gjennom de ulike stadiene i prosessen, og blitt gjennomgått av en ekstern konsulent. De er klare for publisering.

1. utkast Alle NT-bøkene, unntatt Romerne og Åpenbaringsboken
Team check — Alle NT-bøkene. Teamet skal ha team check på Hebreerne i september.
På høring i landsbyene — De aller fleste NT-bøkene har vært på høring i landsbyene. 
Tilbakeoversettelse 
I juni jobbes det med tilbakeoversettelse av Filipperne og Kolosserne fra sela-språket til grunnteksten. Dette gjøres for å sjekke om meningen er bevart.
Klar for konsulentsjekk — Filipperne, Kolosserne og 2. Korinterbrev. 
Godkjent av konsulent — Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Apostlenes gjerninger, 1. Korinterbrev, Galaterne, Efeserne, 1.-2. Tessalonikerbrev, 1.-3. Timoteusbrev, Titus, Filemon, 1.-2. Petersbrev, 1.- 3. Johannesbrev, Judas.

Det er to små husmenigheter blant sela-folket, og de bruker bibeltekstene etter hvert som de blir tilgjengelige. Nærmere hundre muntlige bibelhistorier og flere kristne sanger er spilt inn som lydfiler. Teamet lager også videoer som forklarer kristne begreper, og legger dem ut på nett. 

Vær med å be om at flere må få oppleve Guds kjærlighet gjennom Ordet på sela!

Ønsker du å melde deg på prosjektets nyhetsbrev? Ta kontakt med oss her.

Skroll til toppen