Himalaya: Sela

To norske utsendinger jobber med sela-språket som lingvistiske konsulenter. De er sendt ut i samarbeid med Normisjon. Fordi sela-prosjektet er sensitivt, er det ikke mulig for utsendingene å bo i området.  

Om prosjektet

Prosjektet har som mål å utvikle et skriftspråk som fungerer for folket, og å oversette Bibelen. Det er omtrent femti kristne blant sela-folket, og de trenger Bibelen for å vokse i tro og for å kunne dele Guds ord med flere. Det nye testamentet vil etter planen bli fullført i 2027.

Våre utsendinger jobber sammen med to morsmålsoversettere fra sela-folket og en prosjektleder fra et nabospråk. De fokuserer på språkanalysen, noe som er viktig for å få god kvalitet på både skriftspråket og oversettelsen. Alfabetet er utarbeidet og blir tatt i bruk.

Vil du støtte dette prosjektet?

Fakta

Oppdateringer

Status 2023

Det er to små husmenigheter blant sela-folket, og de bruker bibeltekstene etter hvert som de blir tilgjengelige. Nærmere hundre muntlige bibelhistorier og flere kristne sanger er spilt inn som lydfiler. Teamet lager også videoer som forklarer kristne begreper, og legger dem ut på nettet. Vær med å be om at flere må få oppleve Guds kjærlighet gjennom Ordet på sela-språket!
 

Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten blir endelig godkjent av en ekstern konsulent.

1. utkast — Galaterne, Efeserne, Filipperne og Kolosserne​
2. utkast — Johannes, Apostlenes gjerninger​
På høring i landsbyene — Åpenbaringen, Judas, 1. og 2. Peter​
Klar for konsulentsjekk — Matteus, 1. og 2. Tessaloniker, 1. og 2 Timoteus, Titus​
Godkjent av konsulent — Markus, Lukas, Johannes, Apostlenes gjerninger, Filemon, Jakobs brev, 1.- 3. Johnannesbrev​

Scroll to Top