Bli medlem

Vi er takknemlige for hver enkelt som ved å tegne medlemskap viser at de ønsker å støtte Wycliffes visjon om å oversette Bibelen til alle språk. Medlemskontingenten koster kr. 250 og sendes ut årlig i løpet av 1. kvartal.

Medlemskapet gir deg følgende:

  • Du får bladet Wycliffe:nytt gratis tilsendt fire ganger i året
  • Du får invitasjon til aktuelle Wycliffe-arrangementer og årsmøtet
  • Du får stemmerett på årsmøtet. Årsmelding sendes ut i forkant av møtet

Siste oppdaterte vedtekter: Vedtekter 2018, vedtatt på årsmøtet 09.06.18

Scroll to Top