Hvem vil ta over stafettpinnen?

I løpet av de neste to-tre årene blir flere oversettelsesprosjekter med norsk Wycliffe-personell fullført. Noen av Wycliffes utsendinger nærmer seg pensjonsalder. Jeg er begeistret over å kunne følge disse over målstreken. Det har kostet «blod og svette» - en enorm innsats – for å se at Guds ord tar form på nye språk. Det er verd et Halleluja! Samtidig ber jeg om at Gud må kalle mennesker til å bli med på å løpe neste etappe.

Det er snart pinse. Husk at da Den hellige ånd ble utøst over de troende som var samlet i Jerusalem like etter Jesu himmelfart, førte det til at de gikk ut i Jerusalems gater og vitnet om Gud på en rekke ulike språk. Folk hørte sine egne morsmål. For meg er denne pinsefortellingen et vitnesbyrd om at Gud ser viktigheten av menneskers egne språk. Kommunikasjon på morsmålet gjorde at budskapet om frelse gikk rett til hjertet på tilhørerne. En frelsende tro spirte frem.  

Spol to tusen år frem i tid – og se hva som skjer i verden i dag. Bibelen blir oversatt i et tempo og til et antall språk ingen har sett maken til. Samtidig kommer vitnesbyrdene om hvordan Guds ord taler til mennesker, at de opplever å gå fra mørke til lys, bli satt fri fra hat og hevntanker, og finne mening. Makset, som vi skriver om i dette bladet, er et eksempel på dette. Etter en radikal omvendelse som 18-åring, har han nå, 25 år senere, selv ledet minst 1000 mennesker til Jesus.  

Jesus oppfordrer disiplene til å be Høstens Herre om å drive arbeidere ut, for åkrene er klare til innhøstning. Det er hans avling – han fortjener den. Når Gud blir tilbedt og æret av mennesker fra alle folk og språk, representerer det en «grøde» fra skaperverket som rettmessig tilhører ham. Og når Skaperen og skapningen kommer i rett relasjon, blir ringvirkningene rettferdighet, fred og glede – kjennetegn på Guds rike (Rom 14,17). 

Lindy Cofer, en kjent lovsangsleder, iallfall blant den yngre generasjonen, har flere sanger om at Jesus fortjener tilbedelsen fra alle folk. En av tekstene sier,  

 

All the nations they will come 
Holding broken chains above their heads 
Singing, we have overcome 
By the blood of the lamb 
Jesus, you, you're worth it all 
Every nation, every soul 
All the people will sing your praises 

På norsk kan det uttrykkes:

Alle folk skal komme 
Mens de holder brutte lenker over hodene sine
Og synger, vi har seiret 
Ved Lammets blod 
Jesus, du er verdt alt 
Hvert folk, hver sjel 
Alle folk skal synge din pris … 

En annen av hennes sanger lyder: 

No matter what the cost to me 
The Author of all history 
Deserves the love from every tribe and tongue 
And I hear the Spirit beckoning 
I can't escape this mystery 
That I could help bring You what You have won 
And Lord of the harvest 
You deserve it all 
Here I am, I say "Yes" 

På norsk kan det uttrykkes: 

Uansett hva det vil koste  
Fortjener historiens herre 
Kjærlighet fra hver stamme og hvert språk 
Jeg kjenner Ånden drar 
Mot det uforståelige 
At jeg skal kunne bidra til å hente det du har vunnet 
Høstens herre 
Du fortjener alt 
Her er jeg, jeg sier «Ja»

Guds planer for oss er gode. Han har utrustet oss og vet hvor vi passer inn. Å si ja til Jesus er det beste valget vi kan gjøre. Kjenner du at Gud kaller deg til å si ja – for første gang, eller på nytt – så gi ham livet ditt. Du kan være med å spre Guds kjærlighet der du er, uansett hvor. Og kanskje du er en av dem han kaller til å løpe neste etappe i arbeidet med bibeloversettelse? Det er mange ulike roller og oppgaver som skal fylles. Kanskje noe passer for deg?  

Foto: Wycliffe, bildene er “sladdet” for å ikke vise ansiktene til de rundt Makset
*Makset er ikke hans ekte navn

Skroll til toppen