Når statistikken begeistrer!

Hver høst offentliggjøres nye tall for oversatte bibler og kartlagte behov innen bibeloversettelse. Tall blir samlet inn fra en rekke organisasjoner i den globale bibeloversettelsesbevegelsen. Statistikk høres tørt ut, men når det gjelder dette, er det alt annet enn kjedelig.

Det har nemlig skjedd en enorm vekst de siste 50 årene! Her er noen tall som illustrerer dette:

I 1970 hadde 262 språk hele Bibelen. I år 2000 hadde dette tallet økt til 422. Men veksten fortsetter. I 2012 var tallet 518, i 2016 var det 636, og nå i 2023 er vi oppe i 736 komplette bibler! Veksten de siste ti årene har vært på hele 40 %. 

Disse tallene gjelder hele Bibelen, og en av disse nye biblene kan du lese om i dette bladet. Men i tillegg er Det nye testamentet publisert på 1658 språk, og ytterligere 1264 språk har enkeltbøker fra Bibelen oversatt. Totalt har 3658 av verdens språkgrupper nå tilgang på hele eller deler av Bibelen! Og det pågår arbeid i rundt 2800 språk i dag. Det anslås at personell tilknyttet organisasjonene i den globale Wycliffe-alliansen er engasjert i rundt 80 % av disse språkprosjektene (www.wycliffe.net/resources/statistics/).

Med tanke på at det finnes over 7000 levende språk i verden i dag, forstår vi at jobben ikke er helt ferdig ennå. Situasjonen er likevel oppmuntrende. En del språk har ikke behov for oversettelse ettersom de ikke er livskraftige nok, og andre grupper er flerspråklige slik at de har flere «hjertespråk». Det blir derfor estimert at det kun er behov for å starte arbeid i 1268 nye språk. 

Selv om hvert språk vil kreve mange års arbeidsinnsats før Bibelen er oversatt, må vi se de lange linjene her. Vi har bortimot 2000 år med oversettelseshistorikk bak oss, og i det tidsperspektivet er veksten vi ser i vår tid, enorm. Aldri før i verdenshistorien har Guds ord nådd ut til så mange språkgrupper. Vi forstår også at målstreken er i sikte.

Hva kan vi si om de språkene som gjenstår? Omtrent 20 % av dem er tegnspråk. Av verdens 380 tegnspråk har nå 65 fått deler av Bibelen oversatt, men fortsatt finnes bare én komplett tegnspråkbibel, nemlig på amerikansk tegnspråk. Det satses for tiden mye på tegnspråkoversettelse, og det betyr at verdens døve vil få helt nye muligheter til å ta til seg Bibelens budskap. Ellers er det i stor grad små minoritetsspråklige grupper som gjenstår, og samlet teller de ca. 100 millioner. Men selv om de er få og små i verdensmålestokk, tror vi at de er elsket og sett av Gud.

Kartet viser hvor mange språk som står igjen på de ulike kontinentene.

For Europas del er det primært ulike tegnspråk, rom-språk, og urfolksspråk som gjenstår. De europeiske Wycliffe-organisasjonene, sammen med samarbeidspartnere i bibelselskapene og andre organisasjoner, retter nå i økende grad oppmerksomheten mot språkene som er i vår egen verdensdel. Her i Norge står Bibelselskapet i spissen for arbeidet med tegnspråkoversettelse og oversettelse til de samiske språkene. Vi i Wycliffe heier på dette og gleder oss over alle fremskritt som blir gjort.

Det er ikke tiden for å legge inn årene nå. Tvert imot – vi ønsker å øke innsatsen slik at vi kommer i mål innen én generasjon. Mange vil huske «Visjon 2025» som ble lansert rundt årtusenskiftet. Det var en dristig visjon som lignet mer på en uoppnåelig drøm. Denne drømmen besto i å få se oversettelse komme i gang på alle språk som hadde behov for det, innen 2025. Det ville innebære en utrolig økning i tempo, nye måter å arbeide på, mange flere aktører, og – ikke minst – Guds hjelp. Nå som vi nærmer oss 2025 ser vi at drømmen i stor grad ser ut til å bli virkelighet. Wow! 

Altså: Et stadig voksende antall språk får tilgang til Bibelen, det pågår oversettelse i 2800 språk, men vi tror det fortsatt er behov for oppstart i over 1200. La oss ikke slakke ned, men stå på videre. Vi kan la oss inspirere av disse korte vitnesbyrdene vi nylig har fått fra Sentral-Asia:

– Å ha hele Bibelen på morsmålet vårt betyr at Gud liker språket vårt og verdsetter oss. Ja, det viser at Gud elsker oss!

– Det å ha Ordet på mitt språk, å kunne lese det og be på mitt språk er veldig viktig for meg. Vi har skjønt at Gud kan alle språk, også vårt!

Foto: Wycliffe, bildene er “sladdet” for å ikke vise ansiktene til de rundt Makset
*Makset er ikke hans ekte navn

Skroll til toppen