Madagaskar

Cecilie og Stephen Thomas er Wycliffes utsendinger til Madagaskar der de jobber sammen med en lokal bibeloversettelsesorganisasjon. 

Om prosjektet

Cecilie og Stephen reiste til Madagaskar på nytt i slutten av august 2022, etter et par år hjemme i Norge på grunn av korona. Denne gangen reiste de ut sammen med Kristoffer og Sigrid Hansen-Ekenes. Cecilie skal etter hvert undervise i bibelbakgrunn for de lokale oversetterne, mens Stephen jobber med administrasjon og IT. 

Det har lenge blitt hevdet at alle folkegrupper på Madagaskar snakker dialekter av samme språk, og at det derfor går an å bruke ett språk, offisielt-gassisk, i skoler og til offentlig informasjon. Bibelen har lenge vært tilgjengelig på offisielt gassisk, men faglige undersøkelser i senere tid viser at mange av Madagaskars innbyggere ikke forstår denne Bibelen. Det er behov for oversettelse av Bibelen til flere av Madagaskars språk slik at alle kan både høre og forstå budskapet om Jesus.

Fakta

Oppdateringer

Status 2023

I 2020 hadde Cecilie og Stephen fokus på å lære språket offisielt gassisk (Malagasy Offisialy). Cecilie jobber delvis med oversetterne for antakarana-språket, og bruker resten av tiden på språklæring og utvikling av undervisningsmateriell om bibelsk kultur. Det er viktig at oversetterne forstår konteksten til Bibelen slik at de kan velge de riktige ordene til oversettelsen.

Stephen jobber med språklæring, i tillegg til å lære seg de mange dataprogrammene som trengs til arbeidet. Når de er tilbake på Madagaskar blir mye av Stephen sitt arbeid IT-relatert. Datamaskiner er viktig verktøy i bibeloversettelse i dag, og lokale oversettere trenger opplæring og IT-støtte for å få best nytte av teknologien.

De døve på Madagaskar har ikke tilgang til Bibelen på sitt morsmål, tegnspråk. Cecilie og Sigrid Hansen-Ekenes ønsker å få arrangert et “Discover your language-kurs”, som kan inspirere døve til å være med å oversette Bibelen til sitt språk. Cecilie og Sigrid lærer seg gassisk tegnspråk, og er på døve-skolen en dag i uka for å få øvd på tegnspråk i praksis. 

Cecilie og Stephen jobber for en lokal organisasjon, Fiaraha-miasa Lioka (FmL). Det ble gjort en grundig kartlegging av språksituasjonen på Madagaskar på 90-tallet som viste at store deler av befolkningen ikke forstod Bibelen på offisielt gassisk. Undersøkelsen viste at det er mange forskjellige språk på Madagaskar, ikke bare dialekter av et språk. Derfor begynte FmL oversettelsesarbeid i 2001, og i dag har de arbeid i 18 språkgrupper på Madagaskar.

Lokale team fra forskjellige kirkesamfunn jobber sammen med utsendinger og konsulenter fra flere land. Målet er å oversette Bibelen til de forskjellige lokale språkene. Hvor mye av Bibelen som blir oversatt er bestemt av den enkelte språkgruppen. Noen av teamene har allerede oversatt flere av bibelens bøker, mens andre har nettopp begynt.De fleste teamene begynner med å oversette Lukas-evangeliet for så å utarbeide manuset til Jesus-filmen som er basert på Lukas. Siden mange på Madagaskar ikke kan lese, er Jesus-filmen en god måte å formidle evangeliet med lyd og bilde. I mange områder er kristendommen oppfattet som utlendingenes religion, men når Jesus snakker deres språk, forstår folk at Guds kjærlighet også er for dem, og de opplever at språket deres har verdi.

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Scroll to Top