De gjør store og vidunderlige ting her!

Våre givere har støttet jubal-oversettelsen siden 1991. Prosjektet har istandsatt modne og frimodige kristne som planter menigheter der ingen før har hørt. Når folk tar til seg Guds ord på sitt eget språk, blir mennesker og landsbyer forvandlet. Josva*, lederen for oversettelsesarbeidet til jubal vitner om at der Guds ord går fram, skjer det store ting!

Josva forteller: Etter at en familie deltok på disippeltreningskurset vårt, bestemte de seg for å flytte til en landsby som aldri hadde hørt navnet Jesus før. På få år har det skjedd store ting i landsbyen!  

Den kristne familie bosatte seg i en landsby utenfor Phu…ling. De har nådd mange i nærområdet, og plantet to menigheter i løpet av de siste årene. De bruker aktivt jubal-NT og de tekstene som er ferdige fra GT. Familien har blitt anklaget for å lure folk til å bli kristne. Men da politiet undersøkte saken, kom det frem at de ikke hadde bestukket noen med penger, men at folk var blitt befridd fra demoner, alkoholisme og sykdom.

Etter å ha blitt helbredet er det mange som blir nysgjerrige på hvem Jesus er. Det er også mange som har tatt imot Jesus som Frelser. De kristne forteller at bibeltekstene har bidratt til at de vokser i troen.

Liv blir forvandlet gjennom Bibelen på jubal


En gang kom ambassadøren for distriktet på besøk til landsbyen og kalte inn til et møte med folket. Han begynte med å si:
Jeg har hørt at en familie fra en annen by har kommet hit for å slå seg ned hos dere. De har kommet fra øst, og de gjør store og vidunderlige ting her, forteller Josva. Ambassadøren fortsatte med å si: For dere har jo bodd her i årtier, og ingenting har forandret dere før nå. Lær av denne familien, og bli inspirert av dem! Men da var det en av hans underordnede som sa til ham: Min herre, denne familien du refererer til, er en kristen familie. Ambassadøren svarte da: Hvorfor fortalte du ikke meg dette før? Hadde jeg visst dette, hadde jeg aldri sagt det! 

Josva understreker: Mange tar imot Jesus som Frelser fordi de blir helbredet, men bare når de forstår hva Bibelen lærer, kan Jesus bli Herre i deres liv. Slik blir liv forvandlet, og mennesker blir lys og salt i verden. 

Kalt til fellesskap med Gud og mennesker 


Det er fantastisk å høre om hvordan Guds ord er med på å endre enkeltpersoner og samfunn. Å oversette Bibelen er viktig for at folk skal komme til tro, men Gud ønsker også at vi skal ha gode liv her og nå. Guds rike er ikke bare at vi blir frelst, det er også for her og nå. Vi er kalt til å leve godt med Ham og leve i felleskap med andre. Bibelen istandsetter oss til å leve gode liv. 

Selv om denne familien opplever store ting, følger det også med forfølgelse og vanskeligheter, men på grunn av gleden over å se liv forvandlet, klarer de å holde motet oppe! 

Foto: Wycliffe, bildene er “sladdet” for å ikke vise ansiktene til de rundt Makset
*Makset er ikke hans ekte navn

Skroll til toppen