Be for arbeidet

Ved å be er du med på en viktig del av arbeidet med bibeloversettelse. Alt vi gjør er avhengig av bønn. Her finner du forslag til bønneemner, samt  mulighet til å abonnere på Wycliffes månedlige bønnebrev.

Hva kan du be for?

〉Visdom i arbeidet de gjør
〉God helse og åndelig beskyttelse
〉At de skal få visum og arbeidstillatelse
〉Godt fellesskap som kan holde motet oppe
〉Om de har barn, at de skal ha gode venner og trives der de bor
〉For de som vurderer å bli utsendinger, at Gud skal lede dem til et godt
valg

〉At oversetterne skal velge gode ord for å få fram budskapet i
teksten
〉For arbeidet med Jesusfilmen –  manus, innspilling og visning
〉For lese- og skriveopplæring
〉For innspilling og distribusjon av lydbibler
〉For alle som er involvert, at de skal ikke gi opp eller komme i konflikt
med hverandre
〉For pastorer og andre ledere, at de skal lære opp andre i bruk
av Bibelen
〉Beskyttelse mot flom, naturkatastrofer, sykdom, krig/konflikt,
mangel på penger, åndelig krig

〉At folket skal ta i bruk bibeltekster så snart de er ferdige
〉At folk skal ta til seg Guds ord til ulike situasjoner i livet
〉At de som kan lese, skal lese høyt for andre
〉At flere skal se at Gud er relevant for deres kultur
〉At de som har opplevd konflikt og andre vanskeligheter, skal
finne håp og trøst i Guds ord

〉At alle som trenger Guds ord, skal få det på et språk og format
som når dem
〉At Gud skal forberede folk til å ta imot Guds ord når det kommer
〉At Gud kaller nye mennesker til å starte arbeid.
〉 Alle som jobber med å kartlegge behov
〉At alle folkegrupper skal se at Gud er glad i dem og deres språk
og kultur, og at han har ikke glemt dem

〉At kirken i Norge skal engasjere seg i bibeloversettelse
〉At flere vil bidra med forbønn, gaver eller tjeneste
〉At regjeringer i flere land vil se verdien i språklig mangfold og
legge til rette for bruk av morsmålet i skolen
〉Alle ledere som tar avgjørelser

Abonnér på Wycliffes månedlige bønnebrev

Få oppdaterte bønnebrev fra Wycliffe hver måned. Bønnebrevet har med relevante bønneemner fra våre utsendinger og prosjekter. Det er mulig å få i posten og på e-post.

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Scroll to Top