Gi en gave

Å oversette Bibelen koster penger. Uten givere kan vi ikke gjøre mye, derfor er givertjeneste viktig. Alle pengene som kommer inn brukes til vårt formål.

Gi en gave til Wycliffes arbeid

Trykk på knappene under dersom du ønsker å gi en engangsgave eller bli fastgiver.

Informasjon angående gaver

Dersom du har andre eller flere spørsmål som gjelder givertjeneste til Wycliffe, ta gjerne kontakt med oss.

Det er ingen bindingstid og dersom du ønsker å stoppe avtale om faste trekk, ta kontakt på tlf. 22 93 27 80 eller e-post finance@wycliffe.no

Vi behandler alle opplysninger om våre givere strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å:

〉Oppfylle avtaler med deg som giver
〉Oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser til skattelov og regnskapslov
〉Drive informasjon og innsamling av midler for Wycliffe Norge

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og du kan når som helst kreve innsyn, retting, sletting, begrensning og utlevering av opplysninger som er registrert på deg. Wycliffe oppdaterer jevnlig adresser og telefonnumre til partnere og støttespillere. Vi bruker offentlige kilder eller kontakter den enkelte direkte.

Kontakt oss dersom du har spørsmål, vil rette feil i navn og adresse, endre type eller antall henvendelser, inngå faste giveravtaler, ønsker innsyn i egne personopplysninger, eller for å be om å bli slettet.

Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8, jf. personvernforordningens Art. 6 og de lovene som gjelder i Norge.

Det er mulig å bli medlem i Wycliffe! Medlemskontingenten koster kr. 250 og sendes ut årlig i løpet av 1. kvartal.

Medlemskapet gir deg følgende:

〉Du får bladet Wycliffe:nytt gratis tilsendt fire ganger i året
〉Du får invitasjon til aktuelle Wycliffe-arrangementer og årsmøtet
〉Du får stemmerett på årsmøtet. Årsmelding sendes ut i forkant av møtet

Siste oppdaterte vedtekter: Vedtekter 2018, vedtatt på årsmøtet 09.06.18

Vil du og din menighet bidra til at alle folk skal få lese Bibelen på sitt språk? Merk menighetens gave med:

〉Menighetens navn
〉Dato for kollekten
〉Konto: 3000.15.45546

Forslag til presentasjon av Wycliffe til opplesning under gudstjeneste:

Wycliffe arbeider for at alle mennesker skal få tilgang til Bibelen på sitt eget språk. Fortsatt har flere hundre millioner mennesker ingen bibeldel på sitt morsmål. De fleste av disse har heller ikke skriftspråk, og kan ikke lese og skrive.

Wycliffe Norge er for tiden engasjert i språkutvikling og bibeloversettelse i 12 folkegrupper. Vi samarbeider med menigheter og organisasjoner om utsendelse av personell.

Menighetens gave bidrar til at Wycliffe kan fortsette arbeidet for at Bibelen skal bli tilgjengelig for alle folk og språk.

Dersom du har bursdag, ikke vet hva du skal ønske deg og har et hjerte for de folkeslagene som enda ikke har Bibelen på sitt morsmål, benytt anledningen til å støtte Wycliffe. La dine venner gi et bidrag til Wycliffes arbeid med bibeloversettelse! Alle jubilanter vil motta en gavepakke fra Wycliffe med boken «De skjulte ordene» og gratis abonnement på Wycliffe-nytt. Gaveinformasjon: 〉Kontonummer: 〉3000.15.45546 〉Vipps: 520 000 Merk gaven med navnet og alder på jubilanten, f.eks: «Ola 30 år» Det er også mulig å starte innsamlingsaksjon på Facebook. Trykk her for å gjøre dette.
Avtalegiro gjør det svært enkelt for deg å støtte vårt arbeid, samtidig som det gir oss en forutsigbar inntekt slik at vi kan legge gode planer for fremtidig arbeid. Avtalegiro kan enkelt settes opp i din bank, eller så kan du enkelt sette det opp ved å trykke her.
 

Wycliffe er med i ordningen som gir skattefradrag for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, jf. Skatteloven § 6-50. Ordningen forutsetter at Wycliffe innrapporterer navn og personnummer (11 siffer) til likningsmyndighetene. Grensene for inntektsåret 2019 er fra minimum 500 kr, opp til 50 000 kr.

〉Årsoppgave
I løpet av de første månedene av hvert kalenderår sender vi ut årsoppgave over fjorårets gaver til alle Wycliffes givere. Dette er vi pålagt av Skattedirektoratet. Årsoppgaven skal inneholde informasjon om alle gaver som har blitt gitt oss i løpet av det foregående kalenderåret. Gitt at vi har ditt fødselsnummer, vil innmeldingen av gaver gå automatisk. Gavebeløpet ditt kommer ferdig utfylt på skattemeldingen (selvangivelsen).

Dersom du ikke fikk årsoppgaven for fjoråret, ber vi deg ta kontakt med oss. Dette skyldes enten at vi ikke har registrert ditt fødselsnummer, eller at du står oppført med feil adresse.

Alle gaver er skattefradragsberettiget.

En testamentarisk gave til Wycliffe vil være til stor hjelp og velsignelse for vårt arbeid med bibeloversettelse. Det er med stor ydmykhet vi mottar slike gaver!

Det er mulig å øremerke gaven til et bestemt prosjekt. Det er og mulig å øremerk til oversettelse generelt, da vil vi passe på at gaven blir brukt der det er størst behov. Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til hvordan du kan gi en testamentarisk gave til Wycliffe.

Nøkkelopplysninger ved overføring av arv:

〉Wycliffe
〉Org.nr.: 980334600
〉Bankkonto: 3000.15.45546

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Scroll to Top