Sentral-Asia: Umit

En norsk utsending har jobbet som eksegetisk rådgiver i oversettelsesprosjektet til *umit i Sentral-Asia. Han samarbeidet med to lokale oversettere og to andre eksegetiske rådgivere. 

Om prosjektet

Bibelen umit er i dag ferdig og ble trykket i slutten av november 2022! Myndighetene har ennå ikke godkjent distribusjon av Bibelen. Vær gjerne med å be om at Bibelen kan bli distribuert slik at flere kan komme til tro på Jesus!  

Vår utsending er nå engasjert i arbeidet med å oversette Bibelen til et av nabospråkene til umit. Språket heter *taulu og har en del likheter med umit. 

Kristen virksomhet er ulovlig i landet, og de lokale oversetterne holdes under oppsikt av myndighetene. De kristne har periodevis opplevd forfølgelse i form av bøter, fengsling og i verste fall tortur for sin tro. Det betyr mye for de kristne å få Guds ord på eget språk, og vi håper at flere fra denne folkegruppen skal få bli kjent med Guds kjærlighet! 

Fakta

Oppdateringer

Status 2022

— Hele Bibelen har vært tilgjengelig digitalt på nettside og som mobil-app siden 2019. 
— Det nye testamentet ble først utgitt i 2004 og er også spilt inn som lydbok. Det er en revidert versjon av NT som nå inngår i hele Bibelen.
— Det finnes flere aktive husmenigheter, og nylig har en kirke fått offisiell tillatelse til å åpne.
— Jesus-filmen har blitt oversatt, og en organisasjon sender kristne radioprogrammer på umit-språket.

Scroll to Top