Uganda

Maria Stølen jobber som lingvist i flere språkprosjekter i Uganda. Dette inkluderer blant annet utvikling av skriftspråk, analyse av grammatikk og utarbeiding av ordbøker. I tillegg jobber hun med å kartlegge språk og dialekter og eventuelle behov for oversettelse.

Det er mange kristne i Uganda, og de trenger tilgang til Bibelen på eget språk for å kunne vokse i troen. Lingvistisk arbeid gjør dette mulig.

Maria underviser også på iDELTA (Institute for the Development of Languages and Translation in Africa) som tilbyr kurs på universitetsnivå i oversettelse, alfabetisering og språkforskning.

Fakta

Område: Øst-Afrika
Land: Uganda
Språk i prosjektet: sør-ma’di, aringa, thur, ndrulo, ruuli-nyala, nyole, bwisi, gungu, gwere, m.fl.
Befolkningsstørrelse av folkegruppene i prosjektet: 2,2 millioner
Samarbeid: Wycliffe Norge, SIL Uganda
Utsending: Maria Stølen

Status 2021

SIL Uganda jobber nå med oversettelser av Det nye testamentet eller Det gamle testamentet til ni av landets omlag femti språk. Mulig arbeid vurderes med flere språkgrupper. Prosjektene drives i stor grad av lokale språkforeninger med faglig hjelp fra Maria og andre i SIL.

Det siste året har Maria jobbet med språkanalyse, skriftspråkutvikling, ordsamling til ordbok og rådgivning til flere prosjekter.

Maria jobber blant annet med utvikling av skriftspråk
Språkanalyse er viktig for å få god kvalitet på oversettelser
Maria underviser på iDELTA-kurs
iDELTA kursene øker kompetansen blant de som jobber med språkutvikling fra flere afrikanske land