Styret i Wycliffe

Styret i Wycliffe består, pr juni 2021, av følgende medlemmer/representanter:

  • John Vidar Larring (styreleder)
  • Marianne Synnes Braseth (nestleder)
  • Geir Edvin Frøen
  • Ragnhild Kristensen Bøhler
  • Solvår Ask Isene
  • Eyvind Olafsrud (ansattes og utsendingenes representant)
  • Anette Helgestad Tombleson (ansattes og utsendingenes representant)
  • Hæge Andrea Aasmundtveit
  • Svend Ole Kvilesjø

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Scroll to Top