Styret i Wycliffe

Styret i Wycliffe består av følgende medlemmer/representanter:

  • John Vidar Larring (styreleder)
  • Steinar Sødal (nestleder)
  • Geir Edvin Frøen
  • Knut Holter
  • Solvår Ask Isene
  • Gunnhild Bremer
  • Ragnhild Kristensen Bøhler
  • Anette  Tombleson (ansattes og utsendingenes representant)
  • Eyvind Olafsrud (ansattes og utsendingenes representant)

Styret ble valgt på digitalt årsmøte som ble avsluttet 14. juni 2020. Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet.