Styret

Styret i Wycliffe består, pr juni 2021, av følgende medlemmer/representanter:

〉John Vidar Larring (styreleder)
〉Marianne Synnes Braseth (nestleder)
〉Geir Edvin Frøen
〉Ragnhild Kristensen Bøhler
〉Solvår Ask Isene
〉Eyvind Olafsrud (ansattes og utsendingenes representant)
〉Anette Helgestad Tombleson (ansattes og utsendingenes representant)
〉Hæge Andrea Aasmundtveit
〉Svend Ole Kvilesjø


Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no