Skattefradrag

Wycliffe er med i ordningen som gir skattefradrag for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, jf. Skatteloven § 6-50. Ordningen forutsetter at Wycliffe innrapporterer navn og personnummer (11 siffer) til likningsmyndighetene.

Grensene for inntektsåret 2019 er fra minimum 500 kr, opp til 50 000 kr

For eksempel får du skattefradrag på kr 2760 for gaver på kr 12 000 i året (23 prosent).

Årsoppgave

I løpet av de første månedene av hvert kalenderår sender vi ut årsoppgave over fjorårets gaver til alle Wycliffes givere. Dette er vi pålagt av Skattedirektoratet. Årsoppgaven skal inneholde informasjon om alle gaver som har blitt gitt oss i løpet av det foregående kalenderåret.

Gitt at vi har ditt fødselsnummer, vil innmeldingen av gaver gå automatisk. Gavebeløpet ditt kommer ferdig utfylt på skattemeldingen (selvangivelsen).

Dersom du ikke fikk årsoppgaven for fjoråret, ber vi deg ta kontakt med oss. Dette skyldes enten at vi ikke har registrert ditt fødselsnummer, eller at du står oppført med feil adresse.

Jubileer og minnegaver

Alle gaver er skattefradragsberettiget.

Scroll to Top