Senegal: Saafi-saafi-språket

Jorunn og Hillebrand Dijkstra jobber med bibeloversettelse til saafi-saafi-språket i Senegal. Målet er å få hele Det nye testamentet klart til trykking i løpet av 2025.

Om prosjektet

Det er få kristne blant saafi-folket, men mange er interessert i å høre historier fra Bibelen på eget språk. Å oppmuntre folket til å bruke de oversatte bibeltekstene er en viktig del av prosjektet.

Jorunn og Hillebrand bor for tiden i Norge. Hillebrand jobber fra hjemmekontor og holder kontakt med saafi-teamet via internett.De har jobbet med språkanalyse og utvikling av skriftspråk og lesebøker, i tillegg til å støtte oversetterteamet. Hovedfokuset i prosjektet nå er på bibelbruk og på å få hele Det nye testamentet ferdig.

Fakta

Oppdateringer

Status 2023

En av morsmålsoversetterne lager radioprogram der han leser bibeltekster på saafi-saafi og forklarer dem. Programmet sendes også på Facebook. Flere bibelstudiegrupper møtes regelmessig for å lære mer om det som står i Bibelen. Jesus-filmen er også oversatt til saafi-saafi og vises i de forskjellige saafi-landsbyene.

Oversettelsesarbeidet går fremover dag for dag, men det er mye jobb å oversette en tekst for første gang. Oversettelsesprosessen er ca. slik: Når saafi-teamet har jobbet med en tekst, leser de gjennom oversettelsen sammen med andre for å sjekke at innholdet kommuniserer rett. Dette kalles en forståelsessjekk. Etter det må de få teksten sjekket av en oversettelseskonsulent. Status for oversettelse nå:

Teamet jobber nå med å konsulentsjekke Galaterne, Efeserne, Filipperne og Kolosserne. Bli gjerne med å be om at flere responderer på evangeliet når de får høre det forkynt over Facebook og radio, og gjennom at de får se Jesus-filmen på sitt språk!

Start video

Hillebrand forteller om hvordan alle saafi-saafi-dialektene blir med i bibeloversettelsen.

Gutter leser om Abraham på saafi-saafi-språket.
Nettsida med saafi-saafi innhold er nå klar. Her finnes ferdige bibeltekster, historier og diverse opptak på saafi-saafi språket.
Målet er å få hele Det nye testamentet klart til trykking i løpet av 2025.

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Scroll to Top