Segen-prosjektet

Vi støtter morsmålsbasert bistand i form av morsmålsundervisning og alfabetisering blant syv språkgrupper i Sørvest-Etiopia.

Hopp rett til

Om prosjektet

Prosjektet har tre ledd:

Forskning viser at barn som lærer å lese og skrive på morsmålet sitt først, lykkes bedre i videre læring på nasjonalspråket, i alle fag. Ved å bruke lokalspråkene i skolene, gir vi tilgang til utdanning og bidrar til helhetlig forvandling i samfunnet. Derfor satser vi på morsmålsbasert utdanning (MTE). 

Hva gjør vi?

Vi jobber for at flere lærere i prosjektområdet skal få opplæring i hvordan bruke morsmålsmaterialer i småskolen. Dette krever kursing av et kompetent lærerteam som kan gi tett oppfølging til andre lærere og skoleansatte i deres eget språkområde. Gjennom kursing er målet at lærere skal bli utrustet i hvordan de kan gi læring som promoterer fred og harmoni, både i klasserommet og utenfor. Vi jobber også for å igangsette ulike kurs og alfabetiseringsinitiativer blant syv språk i Sørvest-Etiopia. Disse kursene varer i to år og er rettet mot kvinnelige deltakere fra 14 år og oppover. Arbeidet innebærer å:

På sikt er målet vårt at dette vil øke interesse for utdanning og økonomisk utvikling i området.

Fakta

Totalt hjelper vi mer enn 700.000 i Segenområdet.
Vi har trykt mer enn 17.600 nye lesebøker, fordelt på fem språk og 176 titler.
Lærere får kursing i hvordan de best kan undervise på morsmålet.
Barn vil falle utenfor hvis de ikke forstår språket læreren bruker i klasserommet.
Scroll to Top