Samarbeidspartnere

Wycliffe er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon, det vil si at vårt arbeid skjer på tvers av kirkesamfunn og kirketilhørighet. Sammen jobber vi for at flere skal ha tilgang til Bibelen på eget språk.

Våre nærmeste samarbeidspartnere

Vi har et tett samarbeid med en rekke organisasjoner og lokale kirker i Norge og utlandet. Flere av våre utsendinger er utsendt i samarbeid med andre organisasjoner. Vi har også mange kirker og organisasjoner som støtter arbeidet både økonomisk og med forbønn.

Fellesskap vi deltar i:

NORME, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, NORME, er en paraplyorganisasjon for 42 norske misjonsorganisasjoner. 

Digni er en paraplyorganisaskjon for 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn som driver bistandsarbeid støttet av Norad.

Fundraising Norge (tidligere Norges Innsamlingsråd) er en interessepolitisk og faglig aktør som bistår norske organisasjoner og institusjoner som regelmessig skaffer midler til sin virksomhet gjennom fundraising.

Ressurs- og beredskapsnettverket ved Institutt for sjelesorg, Modum

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Scroll to Top