Etiopia: Morsmålsundervisning og alfabetisering

Vi støtter morsmålsbasert bistand blant syv språkgrupper i Sørvest-Etiopia. Prosjektet har tre ledd:

  • Å fostre opp et team av instruktører som kan øke kvaliteten på morsmålsundervisningen ved å gi hjelp og instrukser til barneskolelærere i hvordan bruke skolebøker og andre ressurser i klasserommet.
  • Å iverksette «sosial-emosjonell læring» blant tre folkegrupper som har blitt sterkt preget av konflikt og uro siste årene.
  • Å gi opplæring og undervisning til voksne kvinner (14 år+) i hvordan lese og skrive på sitt eget språk. Ingen av ungdommene eller noen av de eldre i prosjektets syv språk fikk et alfabetiseringstilbud da de begynte på skolen. Nå får de som vil en mulighet til dette.

Forskning viser at barn som lærer å lese og skrive på morsmålet sitt først, lykkes bedre i videre læring på nasjonalspråket, i alle fag. Derfor satser vi på morsmålsbasert utdanning (MTE). 

Ved å bruke lokalspråkene i skolene, gir vi tilgang til utdanning og bidrar til helhetlig forvandling i samfunnet.

Fakta

Område:Southern Nations, Nationalities and People’s Region (SNNPR) i Sørvest-Etiopia, Øst-Afrika
Folkegruppe:Ale, Dirashe, Konso, Aari, Erbore, Banna og Tsamakko
Størrelse på målgruppen:

23.779 barn
789 lærere og skoleansatte
23.774 alfabetiseringselever

Samarbeid:Wycliffe Norge, SIL Etiopia, Digni
Pilotklasse ale (13)

Prosjektet er 90 % støttet av Norad gjennom Digni, og 10 % av gaver gjennom Wycliffe.

Hva gjør vi?

Vi jobber for at flere lærere i prosjektområdet skal få opplæring i hvordan bruke morsmålsmaterialer i småskolen. Dette krever kursing av et kompetent lærerteam som kan gi tett oppfølging til andre lærere og skoleansatte i deres eget språkområde. Gjennom kursing av lærerne er målet at de skal bli utrustet til å gi læring som promoterer fred og harmoni, både i- og utenfor klasserommet. Vi jobber også for å igangsette ulike kurs og alfabetiseringsinitiativer blant syv språk i Sørvest-Etiopia. Disse kursene varer i to år og er rettet mot kvinnelige deltakere fra 14 år og oppover. Arbeidet innebærer å:

  • Skape bevissthet rundt fordelene med å bruke morsmålet til opplæring
  • Kurse lærere i hvordan de skal undervise på morsmålet
  • Kurse lærere i hvordan skape et trygt skolemiljø, og motvirke traumer og disharmoni i samfunnet
  • Lage opplæringsmateriell som skal brukes på 14 forskjellige alfabetiseringssentere
  • Kurse instruktører i hvordan undervise voksne kvinner i lesing og skriving

På sikt er målet vårt at dette vil øke interesse for utdanning og økonomisk utvikling i området.

I den første prosjektperioden ble det trykket opp mer enn 17.600 nye lesebøker, fordelt på fem språk og 176 titler.
Nå får skolebarn lære på sitt eget morsmål frem til 6. klasse.
Lærere får kursing i hvordan de best kan undervise på morsmålet.
Barn vil falle utenfor hvis de ikke forstår språket læreren bruker i klasserommet.
Dette teamet av instruktører skal gi hjelp og instrukser til barneskolelærere i hvordan bruke skolebøker og annet materiell i klasserommet. Slik vil de kunne øke kvaliteten på morsmålsundervisningen.
Et klasserom i konso. Barn som først lærer å lese på morsmålet, lærer bedre enn de som bare har undervisning på nasjonalspråket, amharisk.
Scroll to Top