Etiopia: Morsmålsundervisning og alfabetisering

Vi støtter morsmålsbasert bistand blant syv språkgrupper i Sørvest-Etiopia. Prosjektet har tre ledd:

  • Å fostre opp et team av instruktører som kan øke kvaliteten på morsmålsundervisningen ved å gi hjelp og instrukser til barneskolelærere i hvordan bruke skolebøker og andre ressurser i klasserommet.
  • Å iverksette «sosial-emosjonell læring» blant tre folkegrupper som har blitt sterkt preget av konflikt og uro siste årene.
  • Å gi opplæring og undervisning til voksne kvinner (14 år+) i hvordan lese og skrive på sitt eget språk. Ingen av ungdommene eller noen av de eldre i prosjektets syv språk fikk et alfabetiseringstilbud da de begynte på skolen. Nå får de som vil en mulighet til dette.

Forskning viser at barn som lærer å lese og skrive på morsmålet sitt først, lykkes bedre i videre læring på nasjonalspråket, i alle fag. Derfor satser vi på morsmålsbasert utdanning (MTE). 

Ved å bruke lokalspråkene i skolene, gir vi tilgang til utdanning og bidrar til helhetlig forvandling i samfunnet.

Fakta

Område:Southern Nations, Nationalities and People’s Region (SNNPR) i Sørvest-Etiopia, Øst-Afrika
Folkegruppe:Ale, Dirashe, Konso, Aari, Erbore, Banna og Tsamakko
Størrelse på målgruppe:

23.779 barn
789 lærere og skoleansatte
23.774 alfabetiseringselever

Samarbeid:Wycliffe Norge, SIL Etiopia, Digni
Pilotklasse ale (13)

Prosjektet er 90% støttet av Norad gjennom Digni, og 10% av gaver gjennom Wycliffe.

Hva gjør vi?

Vi jobber for at flere lærere i prosjektområdet skal få opplæring i hvordan bruke morsmålsmaterialer i småskolen. Dette krever kursing av et kompetent lærerteam som kan gi tett oppfølging til andre lærere og skoleansatte i deres eget språkområde. Gjennom kursing er målet at lærere skal bli utrustet i hvordan de kan gi læring som promoterer fred og harmoni, både i klasserommet og utenfor. Vi jobber også for å igangsette ulike kurs og alfabetiseringsinitiativer blant syv språk i Sørvest-Etiopia. Disse kursene varer i to år og er rettet mot kvinnelige deltakere fra 14 år og oppover. Arbeidet innebærer å:

  • Skape bevissthet rundt fordelene med å bruke morsmålet til opplæring
  • Kurse lærere i hvordan de skal undervise på morsmålet
  • Kurse lærere i hvordan skape et trygt skolemiljø, og motvirke traumer og disharmoni i samfunnet
  • Lage opplæringsmateriale som skal brukes på 14 ulike alfabetiseringssentre
  • Kurse instruktører i hvordan undervise voksne kvinner i lesing og skriving

På sikt er målet vårt at dette vil øke interesse for utdanning og økonomisk utvikling i området.

Vi har trykt mer enn 17.600 nye lesebøker, fordelt på fem språk og 176 titler.
Totalt hjelper vi mer enn 700.000 i Segenområdet.
Lærerer får kursing i hvordan de best kan undervise på morsmålet.
Barn vil falle utenfor hvis de ikke forstår språket læreren bruker i klasserommet.
Scroll to Top