Etiopia: Segen-prosjektet

Vi støtter morsmålsbasert bistand blant fem språkgrupper i området Segen i sørlige Etiopia. Prosjektet går ut på å lage skolebøker og kurse lærere i hvordan de kan undervise på morsmålet.
 
Forskning viser at barn som lærer å lese og skrive på morsmålet først, lykkes bedre i videre læring på nasjonalspråket, i alle fag. Derfor satser vi på morsmålsbasert flerspråklig utdanning (MTB-MLE). 
 
Ved å bruke lokalspråkene i skolene, gir vi tilgang til utdanning og bidrar til helhetlig forvandling i området.

Fakta

Område:Øst-Afrika
Folkegruppe:Ale, Dirashe, Konso, m.fl.
Befolkningsstørrelse:700.000
Samarbeid:Wycliffe Norge, SIL Etiopia, Digni

Prosjektet er 90% støttet av Norad gjennom Digni, og 10% av gaver gjennom Wycliffe.

Hva gjør vi?

Vi jobber for at flere skoler i Segen området skal ta i bruk lokalspråket i småskolen. Dette krever kursing av lærerer og utvikling av materiell. Arbeidet inkluderer å:

  • Skape bevisstheten om fordelene med å bruke morsmålet i skolen
  • Kurse lærere i hvordan de skal undervise på morsmålet
  • Kurse lærere i hvordan de kan skrive materiell til bruk i skolene
  • Produsere lærebøker og nivåbasert lesebøker for hvert av de 5 språkene
  • Utarbeide og produsere trespråklig skoleordbok for hvert av de 5 språkene

Vi ser at barna i pilot-klassene trives, og at de lærer mye. På sikt vil dette øke interesse i utdanning og økonomisk utvikling i området.

Vi har trykt mer enn 17.600 nye lesebøker, fordelt på 5 språk og 176 titler.
Totalt hjelper vi mer enn 700.000 i Segenområdet.
Lærerer får kursing i hvordan de best kan undervise på morsmålet.
Barn sliter på skolen hvis de ikke forstår språket læreren bruker.