Hvordan oversetter vi Bibelen?

Bibeloversettelse er en helhetlig prosess som tar mange år og påvirker mange deler av samfunnet. I Wycliffe er vi opptatt av å ha god kvalitet på alt vi gjør, sånn at Bibelen kommuniserer klart og naturlig på lokalspråket og muliggjør forvandling. Ingen prosjekter er helt like, og våre utsendinger har forskjellige roller, men her er noe av det vi jobber med i et typisk prosjekt:

Translators David Livingstone Amoadzah (left, at table, orange/brown shirt) and Togbe Afare VIII (middle, at table, black shirt) sit with reviewers from the Tafi community and discuss the clarity of the New Testament translation work that has been done so far.

Samarbeid

Det beste er når bibeloversettelse involverer hele samfunnet. Det er viktig å samarbeide med lokale ledere og på tvers av kirker. Så langt det er mulig, jobber vi for lokalt eierskap i alt vi gjør.

Bønn

Gjennom hele prosessen, er det nødvendig med bønn, både fra lokale og fra bønnepartnere langt unna. Når du ber for arbeidet, blir også du en viktig del av prosessen!  

A woman prays in Ghangri Church.
Edwyn Kiptinness (left), personnel coordinator for Wycliffe Africa, meets with Serge Razafinjatoniary.

Finansiering

Det koster penger å oversette Bibelen. Mange av språkgruppene vi jobber med er fattige og marginaliserte, og de trenger økonomisk støtte utenfra. Finansiering av arbeid er derfor en viktig oppgave. Over tid kan språkutvikling bidra til økonomisk fremgang, så dette er en god investering! 

Når du gir en gave til Wycliffe, gjør du det mulig for flere mennesker å høre om Guds kjærlighet på eget språk.

Kartlegging

Før oversettelse av Bibelen kan komme i gang, må det samles inn data om språkene i området, og faktorer som vil påvirke prosjektet. Er det behov for en bibel på dette språket? Hvor mange dialekter er det? Finnes det noe skriftspråk som er i bruk?

Heather Pubols (left) interviews the Nukuoro translation team in their office space. Betty Amon (right) leads the translation team.
Simon Ngigi (M) and Jared Omondi (L) watch as Zablon Kengara (R) writes something.

Team

Et typisk oversettelsesteam består av flere morsmåls-oversettere og en oversettelses-rådgiver. Noen team har tett oppfølging fra rådgivere eller konsulenter, mens andre jobber for det meste selvstendig. Noen av våre utsendinger er oversettere eller oversettelses-rådgivere.

Eksegese

Før de kan oversette en tekst, må oversettelsesteamet tolke teksten og forsøke å forstå hva den betyr. Derfor er det er viktig at oversetterene er opplært i bibelfortolkning, oversettelses-prinsipper og riktig bruk av hjelpemidler. Når det er vanskelig, får teamet hjelp av en oversettelses-rådgiver som har studert gresk eller hebraisk.

Kaiwá Bible translator Salvador Sanches (left) and Brazilian translation advisor Cristiano Barros (right) work together in their translation office. Salvador drafts the translation alone and then he and Cristiano check it and continue to work on it together. Cristiano helps Salvador understand the context of ancient Israel for the Old Testament text they are working on. They use various references for the task - in the foreground is a Hebrew text.
Bible translation

Utkast

Etter at teamet har drøftet meningen i teksten, kan de skrive et førsteutkast til oversettelse. Teamet lager ofte mange utkast før oversettelsen er ferdig.

Revidering

Etter teamet har skrevet utkast til en hel bibelbok, går de gjennom hele boken og redigerer sammen. De sjekker at meningen ble riktig, og at de har brukt ord og uttrykk konsekvent.

Women translate the Old Testament.
Elly Gudo (middle, in blue jeans) explains how to read Sangu to Sangu speakers in the village of Mahango.  Elly is holding the booklet of Jonah in Sangu.  The yellow booklet the other man is holding is the book of Ruth in Sangu

In 2008 Elly served as the translation advisor for the Sangu language community.

Forståelses-sjekking

Har teamet klart å få riktig mening fram i oversettelsen? For å sikre dette, leser de alltid teksten høyt for andre fra språkgruppen og snakker om det som står. Hvis teksten misforstås, må den redigeres sånn at riktig budskap blir tydelig. Testgruppen kan også foreslå bedre ordvalg.

Konsulent-gjennomgang

Oversettelsesteamet og en ekstern konsulent går alltid gjennom oversettelsen sammen for å sjekke at den stemmer med grunnteksten. For å bli oversettelses-konsulent må man ha lang erfaring med bibeloversettelse og følge internasjonale kriterier for sjekking av bibeltekster. Noen av våre utsendinger jobber mot å bli oversettelses-konsulenter.

Bible translation consultant Leslie Fast explains something to the Rroma Bible translation team in Romania while they met together in November 2016 to review the completed translation drafts for a Rroma Bible translation.
Steve Pillenger lives in Johannesburg, South Africa and works as a type setter.

Trykking

Etter at teksten er godkjent av konsulent, kan teksten gjøres klar for trykking. En typograf går nøye gjennom for å ordne med sidetall og fotnoter, og sjekker at teksten og overskriftene er ryddige. Ofte legges det inn noen illustrasjoner for å hjelpe leseren.

Deler av Bibelen (f.eks. Lukasevangeliet) trykkes ofte lokalt som hefter. Nytestamenter eller hele bibler trykkes ofte i andre land og må fraktes, noe som kan ta en del tid. 

Bibelbruk

Det er ikke nok å ha Bibelen, den må brukes! Så snart en bibeldel er ferdig, går teamet i gang med oppfordring til bibelbruk. De kan utarbeide bibelstudiemateriell, skrive og spille inn sanger basert på bibeltekster, lage og distribuere radioprogram eller videoer, og finne andre kreative måter å bruke Bibelen. Noen ganger settes det opp kurs om traume-bearbeiding, HIV/AIDS, familierelasjoner eller andre tema for å hjelpe folk å forstå hvordan Bibelen er relevant for aktuelle problemer. Noen av våre utsendinger jobber med bibelbruk.

A woman reads her Bible in a village church.
This Deg literacy class is being taught by Banewel Mark who is a literacy facilitator with Ghana Institute of Linguistics, Literacy and Bible Translation’s (GILLBT) in the Jama community in the Brong Ahafo Region of central Ghana.

Skriftspråk

Det er fortsatt mange språk i verden som ikke har en skriftlig tradisjon. Da analyserer en lingvist språklydene og samarbeider med språkgruppen om å lage alfabet og skriveregler. Noen av våre utsendinger er lingvister som jobber med dette.

Lese- og skriveopplæring

Folk må lære å lese før de kan lese Bibelen! Dette krever utvikling av leseopplæringsmateriell og kursing av lærere. Barn som lærer å lese på eget språk først gjør det bedre på skolen, også på nasjonalspråket. Noen av våre utsendinger jobber med lese- og skriveopplæring.

Girls read at a school in a Rakhine village.
A woman reads from a primer in an Ngbakan literacy class

Samfunnsutvikling

Der det er mulighet og behov, bidras det til å utvikle leseopplæringsmateriell, skolemateriell og informasjonsmateriell på lokalspråket om emner som ernæring, korrupsjon, traume-bearbeiding, jordbruk, malaria, HIV/AIDS, hygiene, og spedbarnsstell. Dette gir samfunnet tilgang til viktig informasjon på et språk de forstår, og muliggjør helhetlig forvandling. Samfunnsutvikling er særlig fokus i våre bistandsprosjekter.

Media

Bibeltekstene spilles inn som lydfiler av en lydtekniker og distribueres på minnekort, i app eller på bibelavspiller. Oversettelser til tegnspråk spilles inn som video.

Ofte lages det sanger, filmsnutter eller radioprogram med kristne budskap. Etter at Lukas-evangeliet er oversatt, kan det brukes som grunnlag for manuset til Jesus-filmen, som forteller om Jesus på en visuell måte og er et godt verktøy til evangelisering. 

Edward Tong is being interviewed by Jennie.
A man reads his Bible off his mobile phone in a village church.

Mobil-apper

Det blir mer og mer vanlig med smart-telefoner i alle land. Bibel-apper gjør at bibeltekster kan distribueres som tekst og lyd så snart de er ferdig, uten å vente på papirutgaven. Målet er å gjøre Bibelen lett tilgjengelig på alle språk og format, slik at alle kan bli kjent med Gud.

Scroll to Top