Pakistan: Parkari-prosjektet

Parkari er en lavkaste minoritetsgruppe i sørøst-Pakistan som har lenge vært utnyttet av nabogrupper. Før vi begynte prosjektet, kunne nesten ingen lese, verken menn eller kvinner. Fattigdom var et stort problem, og de hadde ikke tilgang på helseinformasjon eller yrkesutdanning.

Prosjektet drives av Parkari Community Development Programme (PCDP), en lokal organisasjon. Wycliffe bidrar med rådgivning og finanisering. Arbeidet inkluderer utdanning på morsmålet, helsetilbud, samfunnsutvikling og rettighetsarbeid.

Ved å bruke parkari-språket som en ressurs til samfunnsutvikling, bidrar vi til helhetlig forvandling og hjelper parkari-folket til å se at deres språk og kultur har verdi.

Fakta

Område:Asia
Folkegruppe:Parkari
Befolkningsstørrelse:350.000
Samarbeid:Wycliffe Norge, PCDP, Digni

Prosjektet er 90% støttet av Norad gjennom Digni, og 10% av gaver gjennom Wycliffe.

Hva gjør vi?

Vi har støttet arbeid blant parkari-folket siden 2007, og endringene vi ser er enorme. Før eide ingen land; de måtte leie hus, og alle jobbet som leiefolk på andres åkre. Det var umulig å ha overskudd. I dag er det mange som eier tomt, de har bygd hus, etablert små bedrifter, landsbyen utdanner og lønner eget helsepersonell, og flere ungdommer tar høyere utdanning.

I 2020 fikk 931 barn skolegang med parkari som undervisningsspråk. Dette sikrer barna et godt grunnlag for videre utdanning og en bedre fremtid.

Vi har i dag aktiviteter i mer enn 560 parkari-landsbyer. Vår oppgave er å støtte, hjelpe med å tenke kreativt, og finne løsninger som fungerer. Med noen grep, mye dugnad og litt starthjelp ser vi at landsbyer er bedre rustet til å møte utfordringer og få en bedret økonomi.

Barn som lærer å lese og skrive på morsmålet er bedre rustet til å studere på nasjonalspråket etter hvert.
Yrkesutdanning og sparegrupper kan være veier ut av fattigdom.
health
Bedre tilgang til helseinformasjon øker livskvaliteten.
Vi har i dag arbeid i mer enn 560 landsbyer.
Scroll to Top